Ny Eurocode 5 hjemmeside

Formålet med hjemmesiden er at dokumentere grundlaget for Eurocode 5 og at hjælpe forskere og alle, der er ansvarlige for den fremtidige udvikling af Eurocode 5.

I flere end 1000 CIB-W18 artikler dokumenterer hjemmesiden det hidtidige grundlag for Eurocode 5 – den europæiske trænorm – og danner en solid basis for den fremtidige videreudvikling af det fælles normgrundlag.

Her kan alle finde de relevante oplysninger, beslutninger og data, som kan være relevante for de emner den enkelte forsker har brug for at studere.

Det er opnået ved at opbygge en database der er fuld søgbar og som indeholder:

 

  • Referater – artikler og drøftelser – fra alle møder siden 1973
  • Sammendrag af alle CIB-W18 papers (tekniske artikler), som fortsat anses for at være aktuelle. Nu i en elektronisk og søgbar form, og organiseret under mere detaljerede overskrifter en oprindeligt. Hvert sammendrag består normalt af en introduktion og konklusionen i artiklen.
  • Essays, der opsumerer udviklingen indenfor en række nøgleområder i Eurocode 5 ved at medtage de væsentligste emner  har direkte reference til den nuværende udgave af Eurocode 5.

Fremover opdaterer Træinformation hjemmesiden med tilsvarende materiale fra fremtidige CIB-W18 møder.

Det omfattende redaktionsarbejde er udført af civ. ing., og tidligere direktør for Statens Byggeforskningsinstitut Hans Jørgen Larsen i samarbejde med civ. ing., og seniorrådgiver i Træinformation Jørgen Munch Andersen, der samtidig er formand for Trænormudvalget i Dansk Standard. De er begge aktive i det fortsatte arbejde med Eurocode 5.

Hjemmesiden er etableret på basis af udviklingsmidler fra Naturstyrelsens produktudviklingsordning.

Læs mere om projektet og hovedpersonerne i Træinformations årsberetning for 2011.

Besøg hjemmesiden om Eurocode 5 – www.cib-w18.com