Sådan skal trykimprægneret træ mærkes!

Trykimprægneret træ skal være mærket efter både biocidforordningen og den gældende EN-standard 351-1 for imprægnering.

Imprægneret træ – mærket i henhold til NTR-Nordisk Træbeskyttelses Råds regler – vil opfylde begge krav, fordi NTR’s mærkningsregler er mere opfattende.

Herunder kan du se hvilke oplysninger, der skal fremgå af mærkningen på de pakker træ, der leveres fra imprægneringsvirksomhederne eller importører af imprægneret træ. Bemærk at oplysningerne skal være på dansk – også for importerede varer

Krav til pakkemærker

 • Information om at varen indeholder biocider*
 • Oplysning om varens anvendelsesområde*
 • Anvendelsesbegrænsninger*
 • Imprægneringsmidlets navn*
 • Indtrængningsklasse jf. EN 351-1**
 • Optagelse af imprægneringsmidlet i kg/m3***
 • Imprægneringsstandardens nr. og dato**
 • Charge nr. og dato**
 • Navn og adresse på imprægneringsvirksomheden**
 • Fikseringens afslutningsdato***
 • NTR-mærke for imprægneringsklassen***
 • NTR farvekode***

*) Biocidforordningens mærkningskrav

**) Mærkningskrav efter EN 351-1

***) NTR’s tillægskrav til Biocid- og EN-mærkningen

Eksempel på pakkemærke for NTR klasse A og AB
Klik på mærket og download det i pdf-format

Udklip

Stykmærkning
Hvor det i EN 351-1 er frivilligt, hvordan man mærker, stiller Biocidforordningen krav om, at mærkningen følger varen (på varen eller på emballagen), også når varen er i anbrud. I de fleste tilfælde vil der for imprægneret træ være tale om pakkemærkning.

Træ imprægneret efter NTR’s regler kræver som minimum en pakkemærkning iht. eksemplet ovenfor.

For alle varer der er imprægneret iht. NTR klasse A (træ i jordkontakt eller ferskvand) og for træ der er imprægneret iht. NTR klasse M (træ i salt havvand) kræves der desuden en mærkning af hver enkelt del – stykmærkning – oftest i form af påhæftede plastmærker på endetræet.

NTR-stykmærker skal mindst indeholde følgende oplysninger:

 • Imprægneringsvirksomhedens navn eller forkortelse herfor
 • NTR-mærke med klasseangivelse (f.eks. NTR klasse A)
 • Årstal for imprægneringen

NTR-mærkning er et registret mærke og må kun anvendes af imprægneringsvirksomheder, der er tilmeldt NTR og NTR’s kontrolordning.

Få svar på dine spørgsmål
Du kan finde flere oplysninger om biocidforordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Information om mærkningskrav iht. EN 351-1 og NTR’s mærkningsregler findes i håndbogen TRÆ 57 Træbeskyttelse – log ind på Træinformations hjemmeside og læs bogen online her.

Har du yderligere spørgsmål, kan du benytte Træinformations medlemsrådgivning – skriv til [email protected].

Informationerne i denne artikel er udarbejdet efter retningslinjer fra Miljøstyrelses jurist på området.