Montering af solpaneler

TRÆfakta 11 indeholder monterings- og beregningsmetoder for opsætning af solpaneler på tage i henhold til bygnings-reglementets krav.

TRÆfakta 11 – Montering af solpaneler
Opsætning og montering af solpaneler på tage skal foretages, så bygningsreglementets krav til bygningskonstruktioners sikkerhed mod bl.a. nedstyrtning og kollaps af tagkonstruktioner bliver overholdt.

Derfor skal der ved opsætning af solpaneler være sikkerhed for, at spær og underlag har den fornødne styrke, samt at de anvendte beslag og fastgørelser er korrekt dimensionerede, så gældende konstruktionsnormer overholdes.

Konkrete løsninger til montering af solpaneler
Formålet med vejledningen er at give konkrete løsninger til montering af solpaneler og indeholder vejledning om:
• Spærenes bæreevne
• Fastgørelsesmetoder
• Forstærkning af spær
• Udformning af beslag
• Beregningsmetoder

Hvem kan bruge TRÆfakta 11?
Vejledningen henvender sig primært til projekterende og solpanelleverandører med viden og vejledning om placering, montering og statiske forudsætninger. Den kan også med fordel anvendes af tømrere, montører samt bygherrer og deres rådgivere til vurdering af, om der kan monteres solpaneler på en bygning og hvilke metoder, der vil være egnede.

Gratis adgang til TRÆfakta 11
Da Energistyrelsen har støttet udarbejdelsen, er der gratis adgang til TRÆfakta 11 via Traeinfo.dk.

TRÆtips 01 – Opsætning af solpaneler
I tillæg til TRÆfakta 11, har vi også udgivet TRÆtips 01 Opsætning af solpaneler, som henvender sig til husejere, og indeholder vejledning og gode råd om opsætning af solpaneler på énfamiliehuse, rækkehuse eller sommerhuse.

Erfaringer viser, at ikke alle monteringssystemer er lige gode, og mangelfuld montering kan blive en dyr oplevelse. Guiden giver derfor en række praktiske råd til, hvad det er vigtigt at se efter, før solpaneler bliver købt og opsat på énfamiliehuse, rækkehuse eller sommerhuse.

> Læs TRÆfakta 11 – Montering af solpaneler
> Læs TRÆtips 01 – Opsætning af solpaneler