Nominering af Framehouse, kontorfælleskab i Dragør

Framehouse er designet af Schmidt Hammer Lassen Architects i tæt samarbejde med bygge- og udviklingsselskabet KOM-KBH. Bygningen ligger i den lufthavnsnære del af Dragør og er således ikke en del af den historiske idyl. Med sine grafisk forsimplede, aluminiumbeklædte facader og karske, parkeringsdominerede udearealer, springer bygningen ikke i øjnene som en væsentlig innovation i dansk byggeri. Dét gør den derimod indefra.

Superlativet ’breath-taking’, der altid har været et nøgleord i domicilgenren, tager en ny drejning her. Man kunne tale om en ’breath-giving’-effekt afgå ind i huset. Man omfavnes af varme og velvære på en måde, der er en sjældenhed i nutidig arkitektur. Denne oplevelse skyldes især træets massive tilstedeværelse i konstruktionerne og som indvendig beklædning.

Træet dufter dejligt og gløder gyldent overalt. Men også det tredobbelte saddeltagsprofil med ovenlys sender sollyset ned over konstruktioner og arbejdspladser på en måde, der får rummet til at eksplodere i frydefulde fragmenter af materiale, form, udsigter, gennemkig, indvendig beplantning og smagfuld møblering.

Og det på trods af, at det er en meget enkel konstruktion. Ikke at den har været let at designe, for intet er sværere i dette land end at bygge i andet end beton. Udfordringerne er løst i samarbejde med ingeniørfirmaet Arne Elkjær og har resulteret i noget så bemærkelsesværdigt som et nyt kontorbyggesystem i træ. Det er ikke set magen til før, og alligevel virker alt ved det genkendeligt.

Det skyldes for det første, at det er let at afkode konstruktivt. Man kan simpelthen se og forstå kræfternes virkning i konstruktionen. Stabiliseringskrydsenes trekantgeometri i vægge og dæk udgør et markant tektonisk motiv – ikke en moderigtig identitetsmarkør.

For det andet kender vi denne måde at bygge på fra en anden tid: Fra fortidens traditionelle byggemetoder, der hentede og raffinerede sine motiver fra konkret, konstruktiv nødvendighed. Ærlighedens æstetik, kan man kalde det. Også de fleste af samlebeslagene er synlige og udgør små meningsgivende udsmykninger. Det hele er smukt udført af Lyngby Entreprise.

Som navnet Framehouse antyder, er der tale om en rammekonstruktion i limtræ, hvor såvel facader, indvendige vægge og dæk dannes som rammer, hvori der kan indsættes udfyldning efter behov. Derved opstår en enorm fleksibilitet og robusthed i forhold til at foretage ændringer i bygningens levetid. Selve dimensionerne er bestemt af brandmodstandsevnen snarere end statikken, men resultatet er et rigt materielt nærvær, som også kendes fra 16-1700-tallets pakhuse, hvis interiører kendetegnedes af bjælker og søjler af pommersk fyr i imponerende dimensioner.

Dermed kommer bygningen også til at repræsentere noget af det, der er allermest behov for i den grønne omstilling: et ressourceeffektivt, generelt anvendeligt byggesystem i et tæt på klimaneutralt materiale. Framehouse har potentialet til at blive fremtidens kontorbyggeri og sætte standarden for en ny vernakulær byggestil – til afløsning for kortsigtet og modepræget ikonbyggeri. Bygningen kan leve lige så længe som renæssancens pakhuse, og efter den tid kan dens komponenter genbruges.

Det bør desuden fremhæves, at byggeriet ikke blot er blevet drevet frem af dygtige rådgivere, men også af en ambitiøs og engageret bygherre. Også at hele kontorfællesskabet bygger på en drøm om en bedre arbejdsplads til en rimelig pris. Der er grund til at håbe, at Framehouse i Dragør kun er første version af konceptet. Der er al mulig grund til at gentage og videreudvikle idéen.

Framehouse pressebilleder

Pressemeddelelse

Framehouse billeder i høj opløsning (.zip)

Bemærk at fotograf Adam Mørk skal krediteres for billederne af Framehouse.