Ny klimaaftale vil berøre de fleste nybyggerier

Regeringen og et bredt politisk flertal er torsdag 30.maj 2024 blevet enige om en aftale, der strammer klimakravene til nyt byggeri. Flere typer af byggerier og boliger vil nu blive omfattet. Desuden vil selve byggeprocessen blive inkluderet i klimaregnskabet.

Læs hele aftalen her

Den samlede gennemsnitlige CO2e-grænseværdi fastsættes nu til 7,1 kg CO2e/m2/år. Det er en stramning, som vi i Træinformation hilser velkommen. Mange bygger allerede indenfor de nye grænser, så vi og 600 andre danske virksomheder og institutioner, der bakker op om initiativet ReductionRoadmap, havde gerne set endnu lavere grænseværdier. Skal vi nå Paris-aftalens mål for emissionsreduktion, så skulle den samlede CO2e-grænseværdi have været på 5,8 kg CO₂-ækv./m²/år i 2025.

Vi er glade for at se, at der for alvor er taget hul på differentieringen mellem typer af byggerier. Vi så dog gerne, at der også blev differentieret mellem fx etageboliger og kontorbygninger. En lavere grænse for de fleste typer byggerier kunne opfyldes ved at udskifte flere konventionelle materialer med træbaserede materialer og produkter. Positivt er det også, at udledningen på byggeplads nu også skal medregnes, at kravene til ombygning af eksisterende bygninger lempes, og at bygningsreglementet skal revideres.

Vil aftalen medføre flere store sommerhuse?
Vi undrer os imidlertid over, at aftalen ser ud til at honorere nybyggede ferieboliger på mange kvadratmeter. Bygger man under 150 m2, skal byggeriet overholde den laveste grænseværdi på 4,0 CO₂-ækv./m²/år.  Kommer man over de 150 m2, er grænseværdien på 6,7 CO₂-ækv./m²/år. Vi havde gerne set en lav grænseværdi for alle ferieboliger, så der blev sat en stopper for byggeri af klimabelastende ferieboliger, der har karakter af helårsboliger. Det er muligt at bygge ferieboliger med lav CO2-udledning, såfremt man bygger uden betonfundamenter og anvender træbaserede materialer.