Ny podcast giver viden om træ i byggeriet

En ny podcastserie i syv afsnit afdækker fra forskellige vinkler, hvordan en række nye miljøvaredeklarationer for træprodukter kan gøre en forskel i byggeriet.

Skal vi bygge mere bæredygtigt og for alvor accelerere byggeriets grønne omstilling, skal vi blandt andet skrue ned for de CO2-belastende byggematerialer og i stedet bruge mere træ. Med otte nye miljøvaredeklarationer – eller EPD’er, som de også kaldes – for de mest almindelige træprodukter i byggeriet har Træ.dk og Træinformation gjort det nemmere at beregne træprodukters bidrag til et byggeris miljøpåvirkninger.

Men hvordan skal miljøvaredeklarationerne helt præcis forstås? Og hvordan anvendes de i praksis?

Det undersøger de to organisationer i podcasten ”En verden af træ”, der anskuer miljøvaredeklarationerne fra forskellige vinkler. Interviews med arkitekter, ingeniører og træfolk afdækker, hvorfor de er lavet, hvad de kan bruges til, hvad der står i dem, og hvor det hele skal ende – i en verden truet af overbefolkning og klimaforandringer, og hvor der skal bygges huse til milliarder af mennesker de næste årtier.

Mere præcise beregninger
Miljøvaredeklarationer bruges især i forbindelse med certificering af byggerier og livscyklusanalyser af forskellige byggerier. Deklarationerne er et redskab til at benchmarke, og derfor er der brug for at lave EPD’er på alle byggevarer, der indgår i et byggeri, mener konsulent og projektleder hos Træ.dk Simon Auken Beck.

”Vi bliver nødt til at vide mere om, hvilken påvirkning et byggeri har på miljøet – også for at kunne gøre det bedre. Men bare fordi man bruger en miljøvaredeklaration, er det ikke nogen garanti for, at man har gjort noget godt for klimaet – man har bare dokumenteret, hvilken effekt man har på klimaet. Men når man kender udgangspunktet, så kan man begynde at forbedre sig”, forklarer Simon Auken Beck.

Direktør i Træinformation Mikael Koch påpeger, at de nye træ-miljøvaredeklarationer især kommer til deres ret, fordi de giver mulighed for mere præcise beregninger. Det er en klar fordel, når man vil have et byggeri certificeret. Bruger man generiske data i forbindelse med en certificering, får man nemlig et slags ”straftillæg” – og det kan man nu undgå med de nye produktspecifikke deklarationer. De kan derfor meget vel komme til at forstærke byggeriets interesse for og ønske om at bruge mere træ som led i en grøn omstilling.

”Træ er et rigtig godt eksempel på et produkt, der gør det nemt at komme tættere på og længere ned i sine CO2-reduktioner. Lige nu siger vi – rundt regnet – at hvis du konverterer de bærende konstruktioner fra stål og beton til træ, så ligger du i omegnen af 50 procent CO2-reduktion. Og det er jo meget, i forhold til hvad andre brancher kæmper med for at opnå de reduktioner, man har sat sig for i 2030”, understreger Koch.

Fra mange vinkler
De syv afsnit i podcasten består af interviews med blandt andre Pelle Munch-Petersen, ph.d. og adjunkt på Center for Industriel Arkitektur på KADK, teknisk direktør Lau Raffnsøe fra Green Building Council Danmark, som står for certificering af bæredygtigt byggeri i Danmark, Lone Wiggers, partner hos C.F. Møller, og ph.d. Kai Kanafani fra BUILD, der har udviklet livscyklusanalyseværktøjet LCAByg.

Med så mange forskellige øjne kommer podcasten hele vejen rundt om EPD’erne og får sat lys på, hvordan miljøvaredeklarationer allerede nu – men også i fremtiden – vil gøre en forskel i bestræbelserne på at opnå mere bæredygtigt byggeri.

Link til podcasten ”En verden af træ” finder du her eller de steder, du normalt lytter til podcasts. Det første afsnit udkommer i uge 24, hvorefter de resterende afsnit udgives løbende.

Fakta
Træinformation er Danmarks førende videns- og formidlingscenter for valg af træ og byggetekniske løsninger, hvori træ indgår i byggeriet. Organisationen har i mere end 65 år udgivet publikationer, bl.a. de meget anvendte TRÆhåndbøger .

Træ.dk er træbranchens fælles informationsprojekt, hvis formål er at formidle veldokumenteret viden om træ for at fremme brugen af dette miljøvenlige råstof og for at fremme træbranchens produktudvikling og afsætning.

I 2020 og 2021 har de to organisationer samarbejdet om at udvikle og udgivet en stribe miljøvaredeklarationer for typiske træprodukter til byggeriet.  EPD’erne kan frit downloades her . For at udbrede kendskabet til miljøvaredeklarationerne og deres funktion er der netop udkommet en podcast, som belyser deklarationerne fra forskellige vinkler.

Miljøvaredeklarationerne er udarbejdet af FORCE Technology og tredjepartsverificeret af Rambøll. Projektet er finansieret af Træfonden og Træets Uddannelses- og Udviklingsfond, TUUF.

 

Kontakt
Simon Auken Beck, konsulent hos Træ.dk, [email protected], 2671 9651

Mikael Koch, direktør i Træinformation, [email protected], 4528 0333