Nye tegninger på efterisolering i TRÆcad

Spar tid med gennemtænkte løsninger

Tegningsdatabasen er netop blevet udvidet med 27 tegninger på bygningsdetaljer, der omhandler efterisolering af både træhuse og murstenshuse. Her kan du fx finde tegninger til efterisolering af tage med forskellige tagopbygninger.

Med et TRÆcad abonnement kan du hente bygningsdetaljer i .dwg eller .pdf til dit projekt. Det er skitser, som du kan viderebearbejde og tilpasse til den aktuelle opgave. På den måde kommer du hurtigere i gang. Bygningsdetaljerne er baserede på det tekniske grundlag i Træinformations publikationer, som indgår i det almene tekniske fælleseje.

Det får du i TRÆcad
TRÆcad indeholder nu over 375 bygningsdetaljer til træhuse og trækonstruktioner på bygninger af f.eks. murværk eller beton. Her ligger også tegninger til træbaserede elementer til etagehuse af beton.

› Se eksempler på detaljer

› Se oversigten over alle tegninger

Når du tegner et abonnement på TRÆcad får du og alle medarbejdere i jeres virksomhed digital adgang til tegningsdatabasen. Er din virksomhed medlem af Træinformation, får I rabat på abonnementet. Medlemsprisen er 995 kr/år, og 1965 kr/år for ikke medlemmer.

› Læs mere og bestil TRÆcad her