TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær

De senere år har der været en del tilfælde, hvor tage på supermarkeder og staldbygninger er kollapset eller har fået store deformationer på grund af manglende tværafstivning.

Afstivning af tagkonstruktionen er essentiel
Omkostningerne til udbedring af tagene har været meget betydelige, og samtidig har der været stor risiko for personskade og tab af menneskeliv. Det er derfor vigtigt, at alle parter involveret i byggeprocessen er opmærksomme på, at sikre korrekt afstivning af hele tagkonstruktionen.

Det er baggrunden for, at vi nu udgiver TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær.

TRÆ 73 håndbogen redegør for grundlaget for projektering af det afstivende system, og giver eksempler på beregninger og samlingsdetaljer. Bogen henvender sig primært til projekterende og udførende.

Læs mere om TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær
Du kan læse mere om TRÆ 73 og købe håndbogen i vores webshop.

» Læs mere om TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær

Fordele som medlem af Træinformation
Når din virksomhed er medlem af Træinformation, kan du – som med de øvrige håndbøger og publikationer fra Træinformation – læse TRÆ 73 online på træinfo.dk. Hvis du melder din virksomhed ind i december 2017, sender vi TRÆ 73 håndbogen til dig sammen med en medlemspakke på 5 TRÆhåndbøger efter eget valg.

» Læs mere om medlemsfordelene

Kursus om tagkonstruktioner med store spær
Med baggrund i TRÆ 73, planlægger Træinformation et kursus om tagkonstruktioner med store spær til februar 2018. Du kan holde dig opdateret via vores kursuskalender.