Opdateringer til TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2

Vi har netop revideret den online udgave af TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2 på baggrund af diverse ændringer i bygningsreglementets kapitel 5 Brand med tilhørende vejledninger og bilag.

Desuden er beskrivelse af brandkrav til vindspærre ifm. enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse mv. præciseret. Det sker på baggrund af, at der på markedet lanceres vindspærretyper med densitet under 300 kg/m3, som i brandmæssig henseende dermed skal betragtes som isoleringsmateriale.

Har du en ældre udgave af TRÆ 78, kan du læse og downloade tillæg på træinfo.dk (gratis for alle).

› Læs TRÆ 78 online (kun for medlemmer)

› Download rettelsesblad til TRÆ 78