Ny brancheaftale for taglægter

Brancheaftalen for taglægter er blevet fornyet fra 1. september 2011. Det er specielt den nye CE-mærkning af konstruktionstræ og dermed også af taglægter, der nødvendiggør en opdatering af aftalen.

CE-mærkning af taglægter vil være en realitet fra 1. januar 2012, og derfor er dette krav automatisk en del af aftalegrundlaget i den reviderede brancheaftale. Ud over CE-mærkningen skal styrkeklassen angives efter gældende europæiske regler som C18. T1-mærkningen udgår.

Da CE-mærkningen skal findes på alle taglægter fra nytår udløber de gældende overgangsbestemmelser også på samme tidspunkt. Overgangsbestemmelserne er derfor tilføjet den nye brancheaftalen som et bilag 2, der er gældende indtil nytår, hvorefter det kan smides væk.

Fra 1. januar 2012 kan den reviderede brancheaftalen derfor løbe videre uden yderligere revision eller opdatering.

I øvrigt er der ikke foretaget andre ændringer i aftalegrundlaget.

Læs den nye brancheaftale om taglægter her