Skovkonference på Christiansborg

Dansk Skovforening var arrangør, og Hans Christian Schmidt vært, til Skovkonferencen, der blev afholdt torsdag d. 11. oktober 2018 i Landstingssalen på Christiansborg.

Træets potentiale i klimakampen
Skovkonferencen blev indledt af miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), som fremlagde Danmarks Nationale Skovprogram. Herefter blev der fremført en række præsentationer omkring træets potentiale af blandt andre Lone Wiggers, arkitekt og partner hos C.F. Møller, Harpa Birgisdóttir, seniorforsker ved SBi, og Vivian Quist Johansen, seniorforsker ved KU.

I talerne blev der blandt andet lagt vægt på træets evne til at absorbere CO2 både i skovens træer, men i særdeleshed også i de produkter, som produceres i træ. Det viser sig nemlig, at man kan øge optaget af CO2, hvis man både bruger træet i produkter og sørger for at plante nyt, fremfor at lade en skov stå uberørt hen. Derved fås den effekt, at man kan oplagre CO2 i byggematerialer, hvilket er billigere og mere effektivt end de højteknologiske metoder, man ellers kan bruge til at binde kulstof.

Byggeriet mangler i klimastrategien
Derfor var det bekymrende, at byggeriet ikke blev nævnt, da Energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) senere talte primært om deres klimastrategi. Træinformations direktør, Mikael Koch kommenterede i den forbindelse, at potentialet i CO2-lagring i byggematerialer ikke var medtaget i denne strategi på trods af, at det er et billigere alternativ til mange af stillede løsningsforslag, hvilket Vivian Johansen bakkede op om. Det noterede ministeren sig, der, på trods af at boligbyggeriet ikke er hans ressortområde, kunne se potentialet i at medtage dette i klimastrategien. Målt over 120 år ligger hele 50% af vores CO2-forbrug i byggeriet, og derfor kan byggeområdet blive et aktivt værktøj i forsøget på at opnå klimamålene.

Få CO2-restriktioner ind i byggeprocessen
Senere var der debat blandt ordførerne fra miljøområdet, Pia Adelsteen (DF), Bjarne Laustsen (S) og Erling Bonnesen (V), hvor der hovedsageligt blev talt om de enkeltes oplevelser med skoven og diskuteret regler om skovbeplantning. Derfor valgte Mikael Koch at foreslå mere samtale på tværs af ordførere i forhold til klimadagsorden og byggeriets relevans i den sammenhæng. I den forbindelse kom han ind på den frivillige bæredygtighedsklasse, der er på vej, og appellerede til at sætte nogle mål for miljøaftrykket i byggeriet.

Både Venstre og Dansk Folkepartis ordførere forstod dette, som et forsøg på at bestemme, hvordan folk skal bo, hvilket Mikael Koch på et senere tidspunkt fik mulighed for at uddybe og afkræfte. Intentionen med forslaget er, at der, på samme måde som med isolering, skal sættes restriktioner omkring selve byggeprocessens klimabelastning. Mikael Koch påpegede i den sammenhæng, at det ikke handler om udseende, men ligesom at der er lavet et regelsæt omkring energiforbruget, når en bolig er taget i brug, bør der ligeledes være restriktioner under selve byggeriet. Det undrede Træinformations direktør, at dette forslag blev opfattet så radikalt, taget i betragtning af Venstres seneste forslag om fremtidigt forbud af benzinbilen, hvilket er en af de dyreste måder at håndtere klimasituationen på.

Om Skovkonferencen konkluderer Mikael Koch: ”Skovkonferencen var lærerig for mange parter, men det ser desværre ikke ud til, at alle politikere har fået øjnene op for træets potentiale. Det vil vi i Træinformation selvfølgelig arbejde videre på at opnå i fremtiden.”