Store træspær – behov for afstivning

Med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, har Træinformation udarbejdet en vejledning, der stiller skarpt på afstivningen af store trægitterspær, der ofte er mangelfuld. Vejledningen, som er gratis, kan anvendes såvel ved vurdering af eksisterende tagkonstruktioner som ved planlægning af nye bygninger.

Mange tagkonstruktioner er udført med gitterspær af træ. De skal, ligesom andre slanke konstruktioner, afstives på tværs for at opnå den nødvendige bæreevne. Tværafstivning bliver særlig vigtig, når gitterspær anvendes på bygninger med stor bredde som f.eks. supermarkeder og stalde, da spærene fremstilles af 45-60 mm tykke planker og derfor er meget slanke.

Baggrunden for denne vejledning er, at der i de senere år har været en del tilfælde, hvor tage på brede bygninger med træspær er kollapset eller har fået store deformationer på grund af manglende afstivning. En medvirkende årsag til de mange svigt er, at ansvarsforholdene for projekteringen ikke har været klare.

Dimensionering af afstivningssystemer, der overholder kravene i Eurocode er beskrevet i TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær. Denne bog kan købes i Træinformations webshop.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har lagt vejledningen ind i den eksisterende vejledning om BR18, kapitel 15 om konstruktioner, se Bygningsreglementets hjemmeside.

Vejledningen henvender sig både til bygherrer og projekterende, der ønsker at opføre brede bygninger med træspær og til ejere af og driftsansvarlige for eksisterende bygninger.

Vejledningen er udarbejdet af Træinformation med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og kan downloades gratis via nedenstående link.

> Vejledning: Store træspær – behov for afstivning
> Bygningsreglementets hjemmeside