Studietur til Växjö: Byen, hvor 50% af nybyggeri skal være i træ

Den 8.-9. september går turen til Sverige. På turen skal vi se forskellige byggerier opført i træ (blandt andet CLT), herunder et prisbelønnet boligkompleks, der er Sveriges største. Vi besøger også en stor fabrik, der producerer en lang række træprodukter til byggeriet samt Växjö Kommune, der har besluttet at mindst halvdelen af alt nybyggeri i Växjö skal opføres i træ.

Allerede i 2013 besluttede politikerne i Växjö, at i 2020 skulle 50% af alle nybyggede byggerier være opført i træ (bærende konstruktioner og vægge). Byen ligger i et skovrigt område i Sydsverige, hvor skov- og træindustrien historisk set har været – og fortsat er – en vigtig del af erhvervslivet. I samarbejde med ArkiTours udbyder vi nu denne studietur til Värö, Växjö og Karlskrona.

Hvorfor træbyggeri?
Växjös Kommunes vigtigste årsag til at bygge i træ er, at det nedbringer CO2-udledningen, idet omkring 30% af udledningen kommer fra byggebranchen. Kommunen har udarbejdet en træbygningsstrategi med konkrete mål, der skal bidrage til at skubbe til udviklingen internt i kommunen og i byggeindustrien.

Hvad er dit udbytte som deltager?

  • Du besøger forskellige træbyggerier, et stort fabrikskompleks, der forarbejder træ til byggeindustrien og Växjö Kommune. Du vil dermed se forskellige former for træbyggeri, lige fra CLT til andre former for industrielt forarbejdet træ.
  • Du får inspiration, ny viden og netværk om boligbyggeri i træ og CLT. Der vil være et oplæg hvert sted ved forskellige interessenter og specialister i træbyggeri, fra træ-producenter til ingeniører, arkitekter, developere mv.
  • Du får indblik i, hvordan Växjö har arbejdet med en klar strategi for mere træbyggeri, herunder etableringen af et klyngemiljø, der består af Linné Universitetet, træindustrien, developere og tegnestuer, der i samarbejde blandt andet udvikler nye træ-produkter til byggebranchen.
  • Du lærer om muligheder og udfordringer, når man arbejder med træbyggeri, økonomien i træbyggeri i forhold til materialer som beton, stål og tegl. Derudover om brandsikring, akustik, indeklima, vedligeholdelse, brugeroplevelsen m.v.

I samarbejde med ArkiTours udbyder vi nu denne studietur til Värö, Växjö og Karlskrona.

› Se program for turen

Tid og sted
Dato: 8.-9. september 2022
Sted: Värö – Växjö – Karlskrona

Pris
Medlem af Træinformation/Træsektionen: 4.900 kr./person
Ikke-medlem: 5.900 kr./person

I prisen er inkluderet:
Bustransport til Värö-Växjö-Karlskrona og retur til Danmark.
Forskellige projektbesøg/ foredrag og overnatning i enkeltværelser på Hotel Scandic i Växjö inkl. morgenmad.

Prisen er ekskl. moms. Forplejning på turen er ikke inkluderet.

Tilmelding
Der er plads til 30 deltagere på studieturen, så vi anbefaler hurtig tilmelding, som er efter først-til-mølle princippet.

› Tilmeld dig studieturen