Træinformation og DTU laver 305 målinger på trægulve

Træinformation har et fagligt forum for trægulve og i samarbejde og med støtte fra medlemmerne i dette forum, er der gennem de sidste år blevet udarbejdet en serie TRÆfaktablade og TRÆtips om trægulve.

Siden januar i år, har Træinformation sammen med DTU fået udført en række forsøg med i alt 305 målinger på stivhed i trægulve. Det har især været med fokus på forskellige opklodsningstyper med og uden støjdæmpning i relation til forskellige gulvtyper. Baggrunden for forsøgene er, at der opstår klager når gulve bliver for eftergivende i forhold til ønsket om at opnå støjdæmpning.

Målet er at opnå enighed om, hvor meget nedbøjning branchen vil acceptere som referenceværdi, samt forslag til hvordan dette kan opnås med tilfredsstillende støjdæmpning.

De mange målinger er udført af tre kandidatstuderende på DTU, som i den forbindelse har lavet et projekt med udgangspunkt i forsøgene. Træinformation har været vejleder på projektet, som er blevet tildelt et 12-tal.

På DTU blev de foreløbige resultater, samt forsøgsopstillinger er blevet præsenteret for medlemmerne af det faglige forum for trægulve.

Der er tale om målinger for stivhed i en 3 brætopstilling, samt adskillige målepunkter på et 9 kvadratmeter kvadratisk prøvegulv udført med forskellige typer brædder på forskellige typer opklodsninger, hvilket forklarer de mange målinger.

Træinformation vil efter sommer tolke og granske resultaterne samt konkludere på målingerne og udgive en TRÆrapport herom. Efterfølgende skal der desuden udgives et TRÆfaktablad med anbefalinger til opbygning af forskellige typer gulve.

3 BRÆTOPSTILLING

3 brætopstilling

MÅLEPUNKTER PÅ 9 M2 KVADRATISK GULV

3 brætopstilling

BESIGTIGELSE AF FORSØGSOPSTILLING

IMG_4794