Træinformation på BUILD IN WOOD

Danmarks største trækonference BUILD IN WOOD er netop afviklet for femte gang. En masse nye erfaringer blev delt blandt deltagerne. Vi har samlet lidt af de nyheder, som konferencen bød på.

Sandra Frank fra ARVET, Sverige, fortalte hvordan boligselskabet i 2006 tog en beslutning om kun at bygge i træ for miljøets skyld, men det har mange andre fordele. Virksomheden har oplevet, at byggetiden kunne reduceres til kun en tredjedel af, hvad der er normalt for konventionelt byggeri. I ARVETs boligbyggerier er beboerne mest tilfredse med duften og stilheden, og de snuser til facaden i regnvejr. Selvom det målte lydniveau ikke er stort anderledes end i det konventionelle boligbyggeri, så føles det mere stille. En sidegevinst er desuden, at tømrerne, der arbejder med træbyggeriet, er mindre trætte om aftenen og har mindre sygefravær.

Sinus Lynge fra EFFEKT og Steffen Maagaard fra Moe introducerede LIVING PLACES, der er udviklet sammen med Velux og Enemærke og Petersen som en ny måde at tænke boliger på. Der bygges i træ med skruefundamenter og trædæk som terrændæk, og det samlede CO2-aftryk er mindre end 4 kg CO2/m2/år dvs. under halvdelen af 2023-kravet i den frivillige bæredygtighedsklasse. De første syv prøvepavilloner vil stå færdige i februar 2023 i Jernbanebyen i København.

Er der træ nok til en grønne omstilling? Svaret er ja, ifølge Peter Aarup Iversen, der er skovbrugsekspert i Det Europæiske Miljøagentur. Der bliver plantet flere træer end der fældes, og meget træ er rent faktisk modent til at blive fældet. Lige nu bliver kun 30% af det fældede træ anvendt som konstruktionstræ. Der ligger også et potentiale i at udnytte en større del af det fældede træ til byggeri.

Et særligt fokus for træbyggeri er dokumentation af akustisk performance. Konferencen bød på gode indlæg om løsninger for god lydkomfort i træbyggeri. Der var nyt om, at dækopbygninger, der opfylder akustikkrav, er på vej til prøvning. Projektet hedder MiniCO2 Etagehus TRÆ, og Realdania står bag i samarbejde med DTU, som udfører lydprøvningerne.

Et andet projekt, som vi forhåbentligt kan vente os meget af, er et særligt initiativ for at koordinere og tilpasse krav og løsninger på tværs af de nordiske lande.

Endelig er det yderst positivt at se, at flere og flere aktører interesserer sig for konstruktiv brandbeskyttelse. Træinformations direktør Mikael Koch var moderator på debatten om, hvorvidt der er overensstemmelse mellem det, som branchen efterspørger, og de krav og retningslinjer der kan leveres af embedsmændene fx hvad angår brandsikkerhed og lydkrav. Vi ser frem til resultaterne af arbejdet i styrelsen.