Træinformation støtter forbud mod ulovligt træ

2011-04-04

Træinformation støtter forbud mod ulovligt fældet træ

Med et generelt EU-forbud mod brug af ulovligt træ og med bilaterale aftaler mellem EU og de største træeksporterende lande er fundamentet nu i orden for, at vi kan sætte en stopper for ulovlig træfældning. Det mener Træinformation, der længe har støttet et generelt forbud frem for frivillige certificeringsordninger.

I juli sidste år vedtog Europa-Parlamentet et forslag, som forbyder import og brug af ulovligt fældet træ i EU. Forbuddet træder i kraft i 2013, og i mellemtiden arbejder man i EU-regi på at indgå bilaterale aftaler med eksportlandene om krav og dokumentation for kontrolordninger. Træinformation hilser den nye lovgivning velkommen og ser den som den væsentligste forudsætning for, at man kan komme ulovlig træfældning til livs.

‘Træinformation har fra starten støttet den danske regerings indsats for at få gennemført et forbud i hele EU. Dels fordi en fælles indsats har større effekt, dels fordi vi mener, at et forbud kombineret med bilaterale aftaler med de eksporterende lande er at fore-trække frem for frivillige certificeringsordninger, der dikteres af vestlige miljøorganisationer’, siger Bjarne Lund Johansen, direktør i Træinformation.

Miljøorganisationer ikke tilfredse
Miljøorganisationer som WWF og Nephentes er imidlertid ikke tilfredse med den nye lovgivning og kræver at certificeringsordninger som fx FSC skrives ind i godkendelses-grundlaget. FSC omfatter foruden krav til træets lovlighed også krav til arbejdsvilkår for skovarbejdere, hvilket Træinformation mener er en uhensigtsmæssig sammenblanding af formål og hensyn.

‘Certificeringsordninger, som blander sig i et lands interne forhold, ser vi som utidige og uhensigtsmæssige for samarbejdet med det pågældende land. Vi mener, at bilaterale forhandlinger mellem EU og eksportlandene er mere ligeværdigt og fremmer det konstruktive samarbejde’, siger Bjarne Lund Johansen.

Han understreger desuden, at et EU-forbud fjerner mistanken, om at træ er ulovligt fældet, og dermed fremmer brugen træ i byggeriet. Set i et miljømæssigt perspektiv er dette en positiv udvikling, eftersom træ er blandt de byggematerialer, der belaster miljø og klima mindst muligt.

Næste skridt er krav til bæredygtighed
Bæredygtighed er i første omgang ikke en del af de krav, som EU stiller til de eksporterende lande. Det skyldes, at særligt lande med svagere politiske systemer i praksis ikke kan leve op til dokumentationskrav om bæredygtighed, og derfor sætter sådanne krav alle forhandlinger i stå. Derfor støtter Træinformation, at man først og fremmest sikrer, at træet er lovligt, og dernæst gradvist fx i et samarbejde med landene sikrer bæredygtighed.

‘Det første og vigtigste skridt er, at træet er lovligt. Hermed sikrer vi os imod tilfældig skovrydning og bidrager til bevarelse af skovene. Vi skal være med til at sikre afsætningen, så skovene fortsat har en værdi for landene. Ellers bliver de ryddet til fordel for landbrug eller andre indtægtsgivende erhverv. Bæredygtighed står stadig højt på ønskesedlen, men det må komme i takt med, at især u-landene bliver i stand til at gennemføre dem. Det kræver en langsigtet indsats, som vi naturligvis bakker op om’, siger Bjarne Lund Johansen.

Værd at vide om ulovligt træ:

  • EU-forbuddet mod ulovligt fældet træ træder i kraft den 1. januar 2013
  • Forbuddet dækker både tropisk træ og træ fra tempererede områder
  • Langt størstedelen af det træ, vi bruger i byggeriet i Danmark stammer fra danske skove og fra vores nordiske nabolande.
  • Miljøministeriet anslår i en analyse fra 2006, at tropisk træ kun udgør én procent af det samlede forbrug af træ i Danmark.