Træinformation til Folkemøde på Bornholm

Træinformation var repræsenteret af direktør Mikael Koch til det årlige Folkemøde på Bornholm. Her deltog han i politiske diskussioner og debatter og bragte træ i byggeriet på dagsordenen.

Hvordan opnår vi mere bæredygtighed i byggeriet?
På et frokostmøde afholdt af Dansk Byggeri blev det diskuteret, hvordan vi får mere bæredygtighed i byggeriet. Her opfordrede Mikael Koch til at bakke op om den frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet, der er på vej – med en særlig opfordring om at få niveauer og grænseværdier. Dette vil motivere til korrekte beregninger og dermed give brugbare data omkring byggeriets præstation på bæredygtighedsfronten.

Klimaændringer som brændende platform
Det Konservative Folkeparti og Alternativet var repræsenteret til et frokostmøde hos Dansk Tegl, hvor imødekommelse af klimaændringer og kraftige regnskyl var i fokus. Her blev det gjort tydeligt, at politikernes interesse for byggeområdet er bestemt af brændende platforme eller uenigheder. Altså må træindustrien bliver bedre til at skrue op for dramatikken, for at få politikernes interesse for emnet. Mikael Koch påpegede i den forbindelse, at klimaet er en brændende platform. Da træ er en relevant og alligevel fuldstændig overset måde at reducere forbruget i byggeri på, må det derfor også være relevant i debatten. Over 50% af energiforbruget i bygningen, målt over 80 år, går til at bygge og fremstille materialerne. Alligevel er dette et fuldstændig ureguleret område.

Manglende viden om træbyggeri på ingeniøruddannelserne
En anden brændende platform er, at der på uddannelsesinstitutioner, som fx DTU, ikke undervises i træbyggeri på kandidatniveau, det der svarer til civilingeniør. Der er sket meget inden for byggeri i træ på de seneste tre år, så det er en katastrofe, at man ikke uddanner nogen, som kan beregne på træ og i øvrigt slet ikke introducerer materialet.

Forskningsmidlerne skal leveres af industrien
Til et debatmøde hos Radikale Venstre blev der diskuteret censur i forskningen, hvor bl.a. Sofie Carsten Nielsen (RV) og DTU’s rektor Anders Overgaard Bjarklev var til stede. I den forbindelse rejste Mikael Koch førnævnte problematik om manglende viden indenfor træbyggeri hos uddannelsesinstitutionerne. Træinformation har i sin tidligere kontakt med DTU fået besked på, at dette skyldes, at undervisningen skal være forskningsbaseret. Men hvis der skal være forskning, skal industrien levere 80% af midlerne, hvilket træindustrien er for lille til i Danmark på nuværende tidspunkt. Det er et problem, at CTS-institutterne og universiteterne er så pressede på økonomien, at de er nødt til at kigge efter forskningsmidler. Hvad der bygges og bygges med, er altså afgjort ud fra, hvem der sidder med pengene lige nu.

Den nye scene på Folkemødet
Den nye scene på Folkemødet var konstrueret af dobbeltkrummede limtræsbjælker.

Skitsering og formgivning var et samarbejde mellem GXN og Atelier Kristoffer Tejlgaard. Projektering af sejl og konstruktion var udført af Atelier Kristoffer Tejlgaard med Henrik Almegaard som ingeniør. Niels Pryde Sails havde leveret sejlet, Flexwood havde leveret det dobbeltkrumme limtræ, KT Stål havde leveret beslag og Markant A/S var totalentreprenør med Kristoffer Tejlgaard på byggeledelsen.

Folkemøde_scene

Foto: Mikael Koch, Træinformation