Træinformations generalforsamling 2021

Træinformations generalforsamling 2021 afholdes den 21. maj 2021

Som medlem af Træinformation er du hermed inviteret til årets generalforsamling, som afholdes fredag den 21. maj kl. 9.00-11.00.

Arrangement afholdes på Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference i Kgs. Lyngby.

Dagsorden:
1. Beretning 2020
2. Regnskab, budget og kontingent
3. Indkomne forslag
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af autoriseret revisor
6. Eventuelt

Tilmelding
Alle medlemmer af Træinformation er velkomne.
Deltagelse er gratis for Træinformations medlemmer.

Frist for tilmelding er den 17. maj 2021.

 › Tilmeld dig generalforsamlingen