Vejledninger

En række danske institutter, videncentre og brancheorganisationer udgiver vejledninger og viden på internettet om træ og byggeri

Træinformation

  • TRÆhåndbøger – vejledninger om træ, træmaterialer, træbeskyttelse og træbaserede konstruktioner i byggeriet som trykte vejledninger, på internet og som app til smartphone og tablet, se traeshop.dk
  • TRÆfakta – anvendelsestekniske vejledninger om træ i byggeriet på internet og som app til smartphone og tablet, se traeshop.dk
  • TRÆguiden – website med viden om træ og træmaterialer samt anvendelsestekniske vejledninger om træ i byggeriet, se traeguiden.dk
  • TRÆordbog – fagordbog om træ, træmaterialer og bygningsudtryk, se traeordbog.dk

Statens Byggeforskningsinstitut

  • Sbi-anvisninger – håndbøger om byggetekniske løsninger, bl.a. vådrum, småhuse mv. som trykte anvisninger eller e-bøger, se traeshop.dk eller sbi.dk

Byg-Erfa

  • Erfa-blade – erfaringsblade om byggematerialer og – konstruktioner, bl.a. træ i udvendige konstruktioner, trægulve mv. som trykte publikationer eller pdf-udgivelse, se byg-erfa.dk

Dansk Byggeri

  • Tolerancer – website med retningslinjer for de mest almindelige tolerancer ved byggearbejder, bl.a. tømrerarbejde, gulve mv., se tolerancer.dk

Dansk Brand og sikringsteknisk Institut

  • Håndbøger og vejledninger – om brandsikring af bygninger som trykte publikationer, se dbi-net.dk