Trykimprægneret træ er ikke bare trykimprægneret træ

2011-04-04

Trykimprægneret træ er ikke bare trykimprægneret træ

Der er stor forskel på kvaliteten af trykimprægneret træ. Det bedste kan holde i mere end 25 år selv under hårde betingelser, mens dårligt trykimprægneret træ kan rådne op i løbet af blot få år. Træinformation anbefaler NTR-imprægneret træ og bidrager til en oplysningskampagne, som skal klæde forbrugere og professionelle i byggeriet på til at vælge det mest holdbare og bedste egnede trykimprægnerede træ til formålet.

Et forkert valg af trykimprægneret træ kan koste dyrt – både for miljøet og for pengepungen. Trykimprægneret træ af dårlig kvalitet har endog meget kort levetid og mangler dermed både de bygge- og miljømæssige fordele, der ellers er forbundet med træ som byggemateriale.

Men desværre er der stadig en del trykimprægneret træ af dårlig kvalitet på markedet, så det er nemt at blive vildledt eller fristet af, hvad der på overfladen ligner et godt tilbud. Og det er netop overfladen, der bedrager, for hvor imprægneringsmidlet i kvalitetstræ er trængt helt ind til træets kerne, er dårligt træ kun imprægneret i træets yderste overflade – og det er denne optagelsesgrad, der bestemmer træets kvalitet og levetid.

NTR-mærkning garanterer kvaliteten
Træinformation anbefaler NTR-imprægneret træ, fordi NTR som de eneste på markedet stiller krav til og kontrollerer optagelsen af imprægneringsmidlet i træet. NTR-mærket er din garanti for, at der er blevet anvendt den nødvendige og tilstrækkelige mængde imprægneringsmiddel – hverken mere eller mindre.

Træinformation i har samarbejde med Trælasthandlerunionen og Dansk Træbeskyttelse produceret en guide, som skal gøre det nemmere for forbrugere at træffe det rigtige valg. Guiden er sendt til alle landets byggemarkeder, og du kan også finde den på tryktrae.dk eller downloade den som PDF her.

For de professionelle i byggebranchen har vi opdateret guiden ‘Den Lille Grønne’, som giver hurtige svar på de 25 vigtigste ting, professionelle skal vide om trykimprægneret træ. Guiden kan bestilles gratis ved at sende en mail til [email protected]. Du kan også downloaden den som PDF her.

Fakta om NTR-imprægneret træ
NTR – Nordisk Træbeskyttelsesråd – stå bag mærkningsordningen, som har eksisteret siden 1976.

A, AB eller M?
NTR-imprægneret træ inddeles i tre klasser – M, A og AB – efter træets beskyttelseskvalitet og anvendelsesformål:

A – Træ i jord og ferskvand
AB – Træ uden jordkontakt
M – Træ i salt havvand