Udfordringer med loftforskalling som faldsikring

Arbejdsmiljø: Problemstilling med loftforskalling med taglægter som faldsikring

Loftforskalling med taglægter på undersiden af spærene har vist sig ikke altid at være sikker nok til at kunne anvendes som faldsikring ved færdiggørelse af tag og loft.

Løsningen er introduceret i TRÆ 56 i 2008, men på det seneste er der rejst tvivl om sikkerheden, da der er sket arbejdsulykker med gennemstyrtning ved svigt i taglægter monteret på undersiden af spærene. Det skyldes bl.a. svigt i fastgørelsen af taglægterne.

Konstruktionen opfylder stadig de byggetekniske krav, men anvisningen skal opdateres for at sikre mod nedstyrtning under arbejde i spærkonstruktionen.

Det er aftalt med Arbejdstilsynet og byggeriets parter at samarbejde om at finde en løsning. Indtil da er beskrivelsen af loftforskalling som faldsikring i bøgerne TRÆ 56, TRÆ 60, TRÆ 75, TRÆ 78 og TRÆfakta 01 ikke længere gældende. Træinformation ændrer publikationerne og udarbejder tillæg, som vil kunne downloades fra hjemmesiden. Nye bøger vil blive forsynet med et indstik. Læs mere om dette

Taglægter monteret på oversiden af spærene kan fortsat anvendes som faldsikring ved arbejde på taget jf. BFA Bygge og Anlæg Branchevejledning om arbejde på tage, april 2023.