Udgåede publikationer KEA

TRÆ 1 Træ fra skov til skib

1. udg. april, 1958

Pjecen er den første i håndbogsserien og giver en kort beskrivelse, i billeder og tekst, af træets vej fra skoven til forbrugeren.

Læs

TRÆ 2 Trægitterspærfag

1. udg. juni, 1958
Udgået 1961, erstattet af TRÆ 2-3 (marts, 1961)

Pjecen indeholder detaljer for projektering af træspærfag til enfamiliehuse.

Læs

TRÆ 3 Trægitterspærfag (Fritbærende)

1. udg. september, 1958
Udgået 1961, erstattet af TRÆ 2-3 (marts, 1961)

Omhandler fritbærende trægitterspærfag.

Læs

TRÆ 2-3 Træspærfag

1. udg. marts, 1961
Udgået 1966, erstattet af TRÆ 2-3 (marts, 1966)

Genoptryk og samling af TRÆ 2 og TRÆ 3. Indeholder projektering og opførelse af træspærfag til enfamiliehuse.

Læs

TRÆ 2-3 Gitterspærfag

2. udg. marts, 1966
Udgået 1971, erstattet af TRÆ 2-3 (april, 1971)

Revideret udgave af TRÆ 2-3 fra marts 1961.

Læs

TRÆ 2-3 Gitterspærfag

3. udg. april, 1971
Udgået 1983, erstattet af TRÆ 28 (april, 1983)

Revideret udgave af TRÆ 2-3 fra marts 1966.

Læs

TRÆ 4 Træbeskyttelse

1. udg. december, 1958
Udgået 1963, erstattet af TRÆ 46 (september, 2001)

Beskriver de metoder og midler, der er til rådighed i forbindelse med træbeskyttelse.

Læs

TRÆ 5 Træskeletvægge

1. udg. april, 1959
Udgået 1975, erstattet af TRÆ 25 (september, 1975)

Behandler træskeletkonstruk-tioners princip, med inspiration fra metoder i USA og Norge.

Læs