Kursus om træelementbyggeri – opbygning og montage

På dette kursus bliver du klædt godt på til opbygning, montage og projektering af træskeletelementer. Lær om forskellige opbygninger af træelementer, det vigtigste i designprocessen og hvordan de håndteres og samles på byggepladsen og monteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Kurset afholdes i København 4. oktober 2023 (LEDIGE PLADSER) og i Horsens 5. oktober 2023 (FÅ LEDIGE PLADSER).

Kursusbeskrivelse
Kurset tager udgangspunkt i projektering og udførelse af byggeri med præfabrikerede træskeletelementer, herunder den kommende montagevejledning, TRÆfakta 17 Træelementmontage.

Træelementbyggeri kombinerer tømrerfagets ekspertise med industrialiseringens fordele. Med fabriksfremstillede træelementer som vægelementer, etagedæk og facadeelementer kan der opnås en effektiv og præcis byggeproces.

På kurset vil du blive klædt på til at projektere og montere industrialiseret træelementbyggeri på en sikker måde, og du vil få svar på spørgsmål som:

  • Hvordan opbygges, samles og monteres træskeletelementer?
  • Hvad er vigtigt, når du som udførende skal montere et træelementbyggeri?
  • Hvad er forudsætningerne, når du som arkitekt og projekterende skal designe træelementbyggeri?
  • Hvilke krav er der til montagen?
  • Hvilke principper anvendes til design og udførelse af samlingsdetaljer?

Du vil se eksempler på forskellige træelementbyggerier og høre praktiske anbefalinger og erfaringer fra branchen om både projektering og montage.

Kursets hovedfokus vil være, hvordan træelementer projekteres, udføres, samles og monteres korrekt på byggepladsen. Vi gennemgår byggetekniske løsninger på samlingsdetaljer og for tætning af dampspærre og vindspærre, instruktioner til montagerækkefølge, samt en tjekliste til montøren. Du får desuden indsigt i håndteringen af grænseflader og tolerancer samt sikkerhedsforanstaltninger og kvalitetssikring af udførelsen. Bemærk at kursets fokus vil være på træskeletbyggeri, hvorfor det ikke vil omhandle CLT-konstruktioner.

På kurset hører du også om konstruktive muligheder med bærende og ikke-bærende træelementer samt valg af funderingsprincip, tagspær og facadesystemer.


Målgruppe
Kurset henvender sig til tømrere, bygningskonstruktører, arkitekter, entreprenører, bygherrer, ingeniører og alle andre fagfolk, der ønsker at udvide deres viden om træelementbyggeri og montage. Uanset om du er ny indenfor træelementbyggeri eller allerede har erfaring, vil kurset give dig viden til at arbejde effektivt og sikkert med træelementer i dine byggeprojekter.

Program
› Se det detaljerede program

Tid og sted
København: den 4. oktober 2023
Sted: KLP Ejendomme, Arne Jacobsens Allé 15-17, 2300 København S

Horsens: den 5. oktober 2023
Sted: Scandic Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Kursuspris
Medlem af Træinformation: 3.700 kr.
Medlem af DI Byggeri Træsektionen eller Gulvsektionen: 4.200 kr.
Ikke-medlem: 4.900 kr.
Rabat: Ved tilmelding af 4 personer, betaler I kun for 3 personer.

I kursusprisen er inkluderet forplejning på dagen. Priserne er ekskl. moms.

Ved oprettelse af medlemskab af Træinformation inden 14 dage efter kursets afholdelse, tilbydes I kurset til medlemspris.