TRÆ 18 Træbjælkelag i enfamiliehuse

1. udg. juni, 1967
Udgået 1983, erstattet af TRÆ 28 (april, 1983)

Træbjælkelagets opbygning, dimensionering og konstruktive detaljer ifm udførelsen.