TRÆ 5 Træskeletvægge

1. udg. april, 1959
Udgået 1975, erstattet af TRÆ 25 (september, 1975)

Behandler træskeletkonstruk-tioners princip, med inspiration fra metoder i USA og Norge.