TRÆ 51 Taglægter

1. udg. maj, 2005
Udgået 2010, erstattes af TRÆ 65

Grundlag for dimensionering af taglægter og deres fastgørelser, inkl. dimensioneringstabeller for taglægter og udhæng.