TRÆ 75 Træspær

Valg, opstilling og afstivning

Formålet med denne håndbog er at bidrage til, at tagkonstruk-tionerne specificeres og udføres korrekt, ikke mindst afstives korrekt på tværs af spærene.