TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2

Håndbogen giver et overblik over brandkravene til træbyggeri i brandklasse 1 og 2, hvilket vil sige med bærende trækonstruktioner i op til fem etager, samt eksempler på, hvordan kravene kan opfyldes.