Abonnement på TRÆdim

Effektive beregning af lægter, tagåse og forbindelsesmidler

TRÆdim er et abonnement på 3 beregningsprogrammer for trækonstruktioner baseret på beregning i henhold til Eurocode 5. TRÆdim består af programmerne:

LægteDim til dimensionering af taglægter, sømforbindelser og udhæng på alle former for byggeri afhængig af deres beliggenhed.

ÅseDim til dimensionering af tagåse og gerberbeslag på for eksemple haller og andre større tagkonstruktioner. Programmet foreslår selv det/de bedst egnede gerberbeslag til løsningen og sparer dermed megen beregningstid. ÅseDim forventes færdigudviklet i løbet af 4. kvartal 2014.

SømDim er et program til dimensionering af alle normale forbindelsesmidler til træ – søm, skruer og dorne.

Sådan får du et abonnement
Bestil abonnementet på LægteDim nedenfor. Når du har betalt årsabonnementet modtager du et link til programmet.

Bestil et LægteDim abonnement
Et årsabonnement koster fra 1265,00 kr. (medlemspris: 665,00 kr.). Du bestiller abonnementer her eller på
tlf. 45 28 03 33.

kob-ts-big-btn