Benny Lillelund som ny teknisk rådgiver

I bestræbelserne på at give vores medlemmer den bedst mulige rådgivning samt sætte ekstra fokus på udvikling af nye aktiviteter og håndbøger, har vi ansat endnu en byggeteknisk rådgiver, Benny Lillelund. Vores rådgivningsteam består nu af Christine Rem, Jørgen Munch-Andersen og Benny Lillelund.

“Træinformation skal hjælpe medlemmerne med at anvende træets kvaliteter bedst muligt, og vi oplever et gennembrud i forståelsen for, at træ kan spille en væsentlig rolle for byggeriets bidrag til at nå Danmarks klimamål. Træ er inde i en spændende udvikling, hvor vi i en række af vores nabolande allerede ser træbyggeri i flere etager som hurtigt, billigt og bæredygtigt. Dertil ønsker vi at sætte ekstra fokus på at udbyde flere aktiviteter og kurser samt udgive nye håndbøger og vejledninger. Derfor glæder det mig, at vi kan opruste vores team med endnu en teknisk rådgiver,” fortæller Mikael Koch, direktør hos Træinformation.

Web Benny Lillelund

Om Benny Lillelund

Benny Lillelund er uddannet tømrer, byggetekniker og bygningskonstruktør. Senest har han haft sin egen virksomhed som bygningssagkyndig i mere end 10 år, hvor han har arbejdet dels som beskikket bygningskonstruktør, dels som energikonsulent. Derudover har Benny deltaget i en del efteruddannelseskurser vedrørende blandt andet syn og skøn samt bedre energirådgivning. Benny Lillelund var en af de første i landet til at opnå certificering med tilstandsrapporter og energimærkninger.

Vi glæder os til at byde Benny velkommen til Træinformation den 3. april 2018.