Branchen er klar til mere træbyggeri

Træinformations direktør Mikael Koch opfordrer i et indlæg i Byggeri + Arkitektur politikerne til at give lovgivningen en grundig overhaling. Han peger også på, at man fremover må bygge – ikke kun på klimaets præmisser – men også på træets. Læs mere om hvordan.

 

Af Mikael Koch, arkitekt MAA og direktør i Træinformation

Sommerens ekstreme vejr har om noget konfronteret os med den ubekvemme kendsgerning, at vi skal reagere hurtigere på klimaudfordringerne.

Med mere end 100 organisationer repræsenteret i Strateginetværket for bæredygtigt byggeri står branchen parat til at reducere udledningen, men politikere og embedsmænd er knapt så ambitiøse. Den politisk vedtagne grænse for udledningen er på 12 kg CO₂-ækv/m²/år. I Koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri drøfter vi i øjeblikket, hvorvidt kravene kan strammes hurtigere. Gennemsnittet for opført nybyggeri ligger nemlig lige nu på kun 9,7 kg CO₂-ækv/m²/år, så hvorfor ikke få flere ned på dette niveau?

Projektet Living Places har vist, at det er muligt at opføre boliger med en udledning helt ned til 3,8 kg CO₂-ækv/m²/år. Fælledby er et andet eksempel på et bykvarter, som forventes DGNB-certificeret på højeste niveau. Bebyggelsen opføres med bærende konstruktioner i træ og et præfabrikeret byggesystem med boks- og fladeeelementer i limtræ. Det og en række andre igangværende byggerier er eksempler på, at man i Danmark nu også sagtens kan bygge i højden med træ og opnå store klimagevinster.

Giv lovgivningen et eftersyn
En Voxmeter undersøgelse fra juni 2023 som Træ i Byggeriet står bag, viser, at landets arkitekter og rådgivende ingeniører lige nu anser brandsikkerhed og manglen på præ-accepterede løsninger for de største udfordringer ved at bygge i træ. Når det gælder brand, så skyldes udfordringerne ikke selve sikkerheden i tilfælde af brand, men derimod den ret rigide lovgivning, som træbyggeri er omfattet af.

Når et træbyggeri i Danmark over 12 meter (4 etager), så springer kravet til brandmodstandsevne fra 60 min. til 120 min. Det store spring medfører, at der opføres for få mellemhøje etagebyggerier. En anden problematik handler om, at mange lave træbyggerier reelt havner i den højere restriktive klasse, hvilket kræver godkendelse af certificerede brandrådgivere og komplicerer byggesagsbehandlingen. Der skal meget lidt til førend et lavt byggeri afviger fra de meget få præ-accepterede løsninger, som findes. Oprindeligt var det lovens intention, at 70% af alt byggeri skulle ligge i brandklasse 1 og 2. I dag er det nærmest omvendt – 70% af byggerierne ender i brandklasse 3 og 4.

I vores nabolande er brandregulativerne mere differentierede, og det er her danske beslutningstagere bør vende blikket. Træinformation foreslår som andre i branchen, at der indføres en ny brandklasse for 5-6 etager med et krav om 90 min. brandmodstandsevne.  Ifølge ovennævnte undersøgelse efterspørger mange i branchen desuden løsninger til træbyggeri, der er godkendte på forhånd, hvilket er et behov, som vi hos Træinformation også møder igen og igen. Vi så gerne, at der kom flere præ-accepterede løsninger samt flere biogene løsninger og godkendte samlingsdetaljer.

Lav mere arkitektur på træets præmisser
Fremtidens byggeri kræver arkitektur ikke kun på klimaets præmisser – men også på træets. Det betyder arkitektur, hvor der er indtænkt både konstruktiv træbeskyttelse og konstruktiv brandbeskyttelse, sådan at træets levetid forlænges og brand hindres uden brug af kemi.

Konstruktiv træbeskyttelse er arkitektur, som fx sikrer vandafdryp, ventilation og ikke-eksponerede endestykker. Konstruktiv brandbeskyttelse er detaljer fx inspireret af de ældgamle asiatiske pagode-tage, hvor taget med sin karakteristisk udformning både kan bøje flammer af og også fungere som effektiv vandafdryp. Flammeafbøjere er for første gang brugt bevidst i Danmark i det 24 meter høje etagebyggeri UN17 Village. Her har man sammen med stållukninger rundt om vinduerne lavet en løsning med flammeafbøjere. Brandtest har vist, at et udhæng på blot 20 cm var nok til, at man i UN17 Village kunne anvende almindeligt ikke-brandimprægneret træ på facaden. I udlandet er set eksempler på bredere udhæng op til 100 cm, der kan fungere som solafskærmning og facilitere vinduespudsningssystemer.

Træinformation er netop nu ved at besigtige projekter til Danish Wood Award 2023, som uddeles senere på året. Og ja, det er utroligt glædeligt at opleve, at der er flere og flere træbyggerier med god og interessant arkitektur at vælge imellem.

Link til særudgivelsen Træ i Byggeriet

Link til indlægget