Brandkrav til undertage

2011-04-04

Brandkrav til undertage

En række tagbrande på ældre etageejendomme har sat fornyet fokus på brandkravene til undertage. Blandt andet skal undertage over udnyttelige loftrum brandsikres, træ til faste undertage skal være brandimprægneret, og både brandbeskyttelsesevne og reaktion-på-brand-egenskaber skal dokumenteres.

Bygningsreglementet stiller ikke brandkrav til undertage på småhuse, når taget er udført med gitterspær, fordi det ikke forventes, at loftet kan udnyttes. I tilfælde, hvor loftet kan udnyttes, klares brandkravene i småhuse normalt med en klasse 2 beklædning eller med et undertag, der opfylder de samme krav.
I større bygninger som eksempelvis etagehuse er brandkravet til beklædninger mod udnytteligt tagrum klasse 1-beklædning (K1 10 B-s1,d0). Tilsvarende krav gælder for faste undertage, der er synlige i tagrummet, fordi der ikke er opsat anden beklædning.

Træ til faste undertage skal brandimprægneres
Brædder og krydsfinerplader, der anvendes som undertag over udnyttelige tagrum i etageejendomme skal som hovedregel leve op til kravene til beklædning i klasse 1 (K1 10 B-s1,d0). Det gælder i tilfælde, hvor der ikke er opsat anden indvendig beklædning, og kravene til undertaget er dermed de samme som dem, der stilles til indvendige loftoverflader i det pågældende tagrum.

Det betyder, at træbaserede faste undertage skal udføres af brandimprægnerede krydsfinerplader eller af brandimprægnerede brædder med fer/not-samlinger. Undertaget skal dermed opfylde følgende krav:

Efter det europæiske system: Kravene til brandbeskyttelsesevne (K1 10) og reaktion-på-brand-kravene til materiale klasse B-s1,d0 .
Efter det gamle danske system: DS 1065.2 (modsvarer K1 10) og kravene til klasse A materiale iht. DS 1065.1, gældende for klasse 1 beklædning.

Krav til dokumentationen
Dokumentation af kravene til brandbeskyttelsesevne og reaktion-på-brand-egenskaber sker ved prøvning af de brandimprægnerede produkter. Det er leverandørens ansvar, at der foreligger en klassifikationsrapport, der dokumenterer begge prøvninger.

Der findes mange forskellige brandimprægnerede træprodukter. Derfor skal man som køber, importør eller forhandler sætte sig grundigt ind i den foreliggende dokumentation for at sikre, at beklædningskravet er opfyldt. For at gøre det nemmere for køberen at træffe det rette valg, anbefaler Træinformation, at leverandøren tilvejebringer en klassifikationsrapport, som dokumenterer, at produkterne opfylder de danske beklædningskrav – enten i form af dansk brandprøvning eller en brandteknisk vurdering af leverandørens udenlandske prøvninger.

Læs mere
Læs mere om de brandtekniske krav i Træinformations håndbog TRÆ 66 Brandkrav, TRÆ 67 Underetage og i DBI vejledning 36 Undertage – sikring mod brandspredning.