Brandmodstandsforsøg på Wood:UpHigh

I slutningen af november måned 2022 deltog Træinformation, da projektet Wood:UpHigh udførte sin anden brandmodstandstest hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, hvor man udsatte en vægkonstruktion med primært biobaserede materialer for en indvendig brand.

Konstruktionen bestod af en 15 mm fibergibsplade, en 15 mm træfiberplade, 295 mm trækonstruktion med indblæst træfiber samt en 22 mm træfibervindspærre med afstandslister.

Som en del af projektets følgegruppe er Træinformation med til at sammensætte de konstruktioner, som testes. I dette andet forsøg var konstruktionen sammensat af en forholdsvist begrænset mængde materialer i et forsøg på at udfordre de nuværende krav til ressourceforbruget i konstruktionen, idet der eksempelvis typisk er et krav om to gipsplader.

Til flere af deltagernes store overraskelse formåede branden først at bryde igennem konstruktionen efter 71 min, og den passerede dermed de 60 min, som er kravet til byggerier på op til og med 5 etagers højde. Der var ikke tale om et svigt eller sammenbrud i konstruktionen, som udelukkende faldt i prøvningen, fordi branden formåede at brænde igennem to steder i samlinger på vindpladen. Træfiberisoleringen sad tilbage og havde et forkullet lag, men var altså forsat med til at holde isoleringen på plads og skærme for varmen.

Konstruktiv brandbeskyttelse
Tidligere på efteråret deltog Træinformation også, da man i første brandmodstandstest foretog en afprøvning på et dækelement. I dette forsøg så man samme forkulning af træfiberisoleringen, som var med til at holde isoleringen på plads. Resultaterne ved disse afprøvninger indikerer altså, at man uden forøget brandrisiko kan benytte løsfyld ved indblæsning fremfor træfibermåtter, som er mere stive at håndtere og skære til.

Det næste følgegruppemøde finder sted i januar, hvor man skal planlægge og diskutere sammensætningen af de materialer, som man ønsker at brandteste i de næste forsøg. Samtidigt startes Wood:UpHigh 2 med biogene facader. I den sammenhæng ønsker Træinformations direktør Mikael Koch, at man i testene får undersøgt værdien af konstruktiv brandbeskyttelse, som vi i lang tid har kunnet se eksempler på i Østrig.

Med begrebet ’konstruktiv brandbeskyttelse’ menes, at man hindrer flammer, der står ud ad vinduerne eller brænder på facaden nedenunder i at brede sig til facaden ovenover. Dette kan forhindres ved montering af lette tolagsstålprofiler over vinduerne, partielt eller langs hele facaden, forklarer Mikael Koch: ”Det er et profil eller vinge, der rager 20 cm ud, som både er stål på oversiden og undersiden, og det er nok til, at ilden ikke kan slikke op ad facaden ovenover, men bliver ledt fri af facaden.”

Mere viden, mere bæredygtigt byggeri
”Det er opløftende, set fra Træinformations side, at der nu i langt større kredse og blandt brandteknikere og certificerede brandrådgivere er interesse for det her område. I og med der bliver brugt flere penge på de her forsøg, vil det åbne op for, at vi vil få et byggeri, som er meget mere biogent, og vi kommer af med flere af de produkter, som er meget energikrævende eller baseret på fossile brændsler. Så det giver anledning til en vis optimisme,” lyder det fra Mikael Koch.

Video optaget af Træinformation:

Video optaget af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut:

 

 

Projekt Wood:UpHigh

Med projektet Wood:UpHigh er det DBI og entreprenørvirksomheden LOGIK & CO’s ønske at undersøge, hvor meget biogent materiale det er muligt at bygge ind i konstruktionen på højere byggerier i forhold til brandsikkerheden. For nuværende er det få biobaserede konstruktionstyper og materialesammensætninger, der er testede og dokumenterede indenfor brandområdet og dermed er en del af de præaccepterede løsninger. Derfor bygges der i langt højere grad med konventionelle og CO2-tunge materialer i dag.

Skal vi nå regeringens mål om en 70% reduktion i 2030 er det altså nødvendigt at udvikle præaccepterede løsninger for bærende konstruktioner i et biogent og brandbart materiale, så det for fremtiden er muligt at skabe højere byggeri i et mere bæredygtigt materiale.   

Projektet er støttet af Realdania og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og har fondsbevillinger for 5,3 mio. Resultaterne vil blive offentliggjort og være frit tilgængeligt for alle byggeriets aktører.

Træinformation er en del af projektets følgegrupper med en række andre fagtekniske aktører og brandrådgivere.

› Læs mere om Projekt Wood:UpHigh