Vær opmærksom på svind ved synlige CLT-overflader

Der bygges boliger af massive træelementer som aldrig før. Elementerne kaldes også CLT-elementer, og de har mange gode egenskaber. Men alt træ svinder ved indtørring, og det sker i vintermånederne.

Hos Træinformation har vi noteret os, at der ved 1. års gennemgang af byggeri med synligt CLT, har været svindrevner i et omfang som bygherrer ikke havde forventet.

Det kan godt lade sig gøre at minimere omfanget af svindrevner, men der skal træffes nogle bevidste valg. Hvor meget det svinder afhænger af, hvor meget træet er tørret ned ved levering, og hvilken fugtstrategi der er anvendt i byggeperioden.

Hvor svindrevnerne opstår afhænger af, om brædderne i CLT-elementet er kantlimede eller ikke.

Er de ikke kantlimede, sker svindet hvor brædderne mødes, ligesom ved gulve. Hvis de er kantlimede, vil svindrevnerne opstå langs årestrukturen på de svageste steder i tilfældig orden, men de vil følge åreretningen.

Hvis der ønskes en homogen overflade og derfor vælges kantlimede brædder, er det uhyre vigtigt at specificere en træfugt på under 8% med så lille tolerance som muligt gerne ±1% og ikke over ±2%.

Dette er vigtigt, da et standard CLT-element leveres med 12-14% fugt af hensyn til afhærdningen af limen under produktion.

Vær opmærksom på, at ikke alle leverandører kan levere inderside med ekstra nedtørret overfladelag. Derudover er der andre visuelle krav der kan stilles, fx mængden af knaster osv.

Fakta om CLT-byggeri

  • CLT er en forkortelse for Cross Laminated Timber. Elementerne består af krydslaminerede brædder i 3-7 lag.
  • Våde CLT-elementer kan efter udtørring revne.
  • Ved 1-års eftersyn er der registreret revner i elementerne på flere millimeter, og i samlinger mellem vægge og lofter samt i hjørnesamlinger ses revner på 10-12 mm.