Danmark skal bygge mere i træ

Byg i træ og skab markante forbedringer i CO2-regnskab
Træinformation er naturligvis aktivt med i arbejdet, når den nye bæredygtige tænketank CHORA Connection skal sørge for at mere byggeri bliver opført i træ – det gælder både nybyggeri, renovering og ombygning.

Byg i træ i stedet for stål og beton, og skab markante forbedringer i Danmarks CO2-regnskab. Sådan lyder det fra CHORA Connection, der opfordrer til, at private og offentlige bygherrer forpligter sig til at bygge mere i træ.

Godt styr på bygningers energiforbrug i brugsfasen
”Vi har store forventninger til træets rolle som en væsentlig del af løsningen på byggeriets CO2 udledning, nu hvor vi har fået så godt styr på bygningers energiforbrug i brugsfasen.” siger direktør for Træinformation, Mikael Koch.

Han henviser til, at når man måler på det samlede energiforbrug over 50 år, så udgør energiforbruget og CO2 udledningen fra byggeprocessen og fremstillingen af byggekomponenter 50% af det samlede forbrug. Det er derfor uhyre vigtigt at vælge de rigtige byggematerialer og optimere konstruktionerne. Noget der bidrager markant er valget af træ til flere formål i byggeriet, lige fra bærende konstruktioner til gulve, bygningsdele og –beklædning.

Beton og stål udleder en masse CO2
”Produktionen af byggematerialer som beton og stål udleder en masse CO2, mens træ har en evne til at optage og lagre CO2 – både mens det gror, og når det er omdannet til bjælker. Derfor kan vi mindske udledningen af drivhusgasser i atmosfæren markant, hvis vi bygger mere i træ,” siger direktør for CHORA, Mads Randbøll Wolff.

Han henviser til, at Danmark på den måde også kan understøtte to af FN’s nye bæredygtige udviklingsmål, nemlig 11 og 15. De handler dels om at bygge bæredygtigt og at sikre bæredygtig skovdrift. Og han håber, tænketanken kan inspirere til, at der indgås et nationalt partnerskab om at bygge mere bæredygtigt i træ.

”Tiden er moden til, at private og offentlige parter forpligter sig til at bygge mere i træ og på den måde reducere Danmarks udledning af CO2,” siger Mads Randbøll Wolff.

Læs mere på Altingets hjemmeside