Er du parat til en øget efterspørgsel på efterisolering?

Omtrent 450.000 enfamiliehuse, 50.000 rækkehuse og 100.000 sommerhuse, som er opført i perioden 1950-1980, opfylder langt fra nutidens varmeisoleringskrav. Ejerne af disse huse har førhen vejet og målt udgifterne forbundet med efterisolering. Nu efterspørger stadig flere en måde at få nedbragt varmeregningen på, og efterisolering er en sikker vej til energibesparelser.

Finpuds dine kompetencer med TRÆ76
Håndbogen TRÆ 76 Efterisolering fra Træinformation beskriver, hvordan typiske huse opført i perioden 1960 til 1980 kan efterisoleres ved brug af isolerede trækonstruktioner uden risiko for fugtskader. En del af løsningerne vil du også kunne anvende til bygninger fra andre perioder samt for andre bygningstyper end enfamiliehuse, når blot brandkravene til den pågældende bygningstype er overholdt.

Du vil med bogen i hånden få eksempler på løsninger i otte forskellige typer huse. Du vil få hjælp til at aflæse og løse detaljer vedrørende fx bærende konstruktioner, udeliggende eller indeliggende overliggere m.m. Bogen gennemgår efterisolering af både ydervægge og tage samt sokler, gulve og kældre.

Du får vist byggeteknisk korrekte detailløsninger for efterisolering, som også er bygbare. Løsningerne vises ikke blot i snit, men også som rumlige tegninger, hvor forhold ved fx hjørner og døre også er løst. Bogen giver også god indsigt i de byggetekniske problemer, som forskellige konstruktionsprincipper byder på. Det kan bl.a. være fugt-/kondensrisiko, radonindtrængning samt statisk virkemåde, der kan gøre udskiftning af fx vinduer vanskelig.

> Uddrag af TRÆ 76 med tekniske detaljer

> Bogens forord

> Køb TRÆ 76 Efterisolering

_________________________

Publikationer fra Træinformation er del af det almene tekniske fælleseje og giver løsninger på, hvordan konstruktioner bedst muligt kan udføres, så de opfylder Bygningsreglementets krav. Træinformation arbejder langsigtet på at fremme kvalitet, sikkerhed, bæredygtighed og nytænkning i byggeriet.