Flere end 50 CLT-byggerier i Danmark

CLT som konstruktionstype i Danmark 
Erfaringen med CLT som konstruktionsmateriale vokser i den danske byggebranche. En optælling udført af Træinformation i juni i år viser, at der inden for de sidste 20 år i Danmark er udført flere end 50 træbyggerier med CLT som konstruktionstype – og at der i øjeblikket er omkring 20 nye CLT-byggerier under opførelse.

Byggerierne udgør en bred variation af bygningstyper fx boliger, kontorer, institutioner, villaer og hoteller, hvoraf omkring halvdelen er etagebyggerier i 2-8 etagers højde. Bygningerne er typisk enten skivebyggerier, hvor CLT er anvendt som både bærende og stabiliserende væg- og dækkonstruktioner, eller søjlebyggerier, hvor CLT-elementerne i kombination med limtræssøjler og -bjælker indgår i hovedkonstruktionen som afstivende vægge og bærende etagedæk.

Udviklingen har øget erfaringen med CLT i den danske byggebranche og gjort CLT til en mere traditionel konstruktionstype på flere projekter. Det styrker udviklingen af træbyggeri generelt, og kan være til gavn for både projekterende og udførende fx ved dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner med CLT.

Træinformation udgiver efter sommerferien træhåndbogen TRÆ 80 Træbyggeri med CLT.
Tilmeld dig vort nyhedsbrev og bliv opdateret!