Gå-hjem-møde om bæredygtigt træ i dansk byggeri

FSC Danmark tilbyder virksomheder og organisationer gratis gå-hjem-møder om bæredygtigt træ i dansk byggeri.

Flere krav til bæredygtigt træ i byggeriet
Der stilles stadig flere krav om brug af dokumenterbart bæredygtigt træ som eksempelvis FSC®-certificeret træ, og med FSC Danmarks gå-hjem-møde kan arkitekter, rådgivere og entreprenører blive klædt grundigt på til at arbejde med bæredygtigt certificeret træ.

Hvad kan din organisation lære på et FSC-møde?
På gå-hjem-mødet, der varer fra 1,5 – 2,5 time afhængigt af behov, kommer FSC Danmark omkring:

• Hvorfor skal man bygge og indrette med bæredygtigt træ?
• Hvorfor skal man bruge sporbarhedscertifceret træ?
• Hvem efterspørger bæredygtigt træ?
• Hvad er FSC og hvordan adskiller FSC sig fra andre certificeringsordninger?
• Hvor finder man FSC-certificerede leverandører?
• Hvordan dokumenterer man brug af bæredygtigt træ via FSC?
• Hvordan passer FSC ind i andre ordninger som eksempelvis DGNB eller de offentlige krav til bæredygtigt træ i Statens og grønne kommuners byggerier?
• Hvorfor bruge mindre kendte tropiske træarter (LKTS) og hvor kan man finde dem?
• Hvordan kan man tage et socialt ansvar ved at bruge FSC-certificeret træ (særligt tropisk træ)?
• Hvordan kan man brande sig og lave storytelling med udgangspunkt i FSC?
• Hvilke muligheder har entreprenører og håndværkere med certificeret træ?

Det vil være muligt at tilpasse indholdet af gå-hjem-mødet efter den enkelte virksomhed eller organisation, da der naturligvis er forskel på, hvad en entreprenør, arkitekt og rådgiver har behov for at vide om FSC og bæredygtigt træ. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål og debattere emner i løbet af gå-hjem-mødet. FSC Danmark medbringer og uddeler relevante informationsmaterialer til møderne og fremviser træprøver på mindre kendte tropiske træarter.

Hos FSC Danmark har vi over 10 års erfaring med brugen af bæredygtigt træ i Danmark. Vi fungerer som en samlende platform for sociale organisationer, miljøorganisationer, virksomheder og brancheorganisationer med interesse i træ og bæredygtig brug af verdens skove.

Hvorfor skal din virksomhed eller organisation booke et gå-hjem-møde med FSC Danmark?
Viden om bæredygtigt træ bliver stadig vigtigere, efterhånden som der stilles flere krav om brug af bæredygtigt træ i dansk byggeri. For at disse krav kan imødekommes og føres ud i livet, skal alle aktører i byggeriet have en basisviden om certificeret træ, muligheder og udfordringer.

Hvor kommer kravene om bæredygtig træ fra?
Der kommer hele tiden flere krav til brug af bæredygtigt træ, og det fra flere sider. Nogle eksempler på områder, hvor bæredygtigt krav enten er eller bliver et krav, er:
• Fra den 1. januar 2016 skal statens institutioner bruge og indkøbe dokumenterbart bæredygtigt træ, som fx FSC-certificeret træ, til byggerier og inventar og kontormøbler. Kravet gælder ministerier, styrelser og direktorater.
• Flere kommuner og regioner stiller allerede i dag samme type krav. Det gælder eksempelvis medlemmerne af Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), som blandt andet omfatter København, Aarhus og Odense Kommune. Disse er forpligtede til at bruge bæredygtigt træ til produktgrupperne “tømmer/trævarer indkøbt via trælasthandel”, “udendørs legepladser og legeredskaber” og er pt. ved at undersøge, om kravet skal inkluderes i byggerier og gælde alle slags træprodukter.
• Et stigende antal byggerier certificeres efter Svanen, DGNB eller lignende. Brug af certificeret træ i disse byggerier giver enten point, som det er tilfældet i DGNB, eller er et krav for godkendelse til mærkning, som det er tilfældet i Svanen.

Hvad er baggrunden for projektet?
Med fondsmidler fra Danida startede FSC Danmark i 2014 projektet ‘Bæredygtigt træ i den danske byggebranche’. Projektet skal bidrage til, at der skabes grøn vækst i udviklingslande og samtidig løfte Danmark op i eliten af bæredygtigt byggeri på globalt plan, når det gælder brugen af træ.

Projektet skal derfor skabe opmærksomhed omkring og efterspørgsel på bæredygtigt træ med et særligt fokus på mindre kommercielt brugte tropiske træsorter samt træ fra mindre skovejere og producenter.

Gå-hjem-møderne for arkitekter, rådgivere og entreprenører er en del af dette projekt. Læs mere om, hvilke aktiviteter der ellers laves på www.fsc.dk/byggebranchen.

Kontakt [email protected], hvis du er interesseret i at booke et gå-hjem-møde eller vil vide mere.