Glædelig jul og godt nytår fra Træinformation

Nu nærmer julen sig hastigt efter et travlt år hos Træinformation. Vi ser tilbage på et år, hvor Danmark fik indført det første loft for udledning af CO2 i forbindelse med opførelse og drift af bygninger over 1000 m2. Det har øget interessen for brug af træ i byggeriet betragteligt, da træet er en af vejene til reduktion af CO2-udledningen ved opførelse af bygninger.

Mange søger rådgivning
Vi har kunnet mærke interessen for træet her på kontoret i form af flere henvendelser og spørgsmål. Vi bruger nu et mandeår på besvarelser af medlemsspørgsmål. Det har ført til endnu en ansættelse i år, hvor vi har budt velkommen til civilingeniør Mona Lau Hansen, der har skrevet speciale om brug og styrkeforhold for grandis, som er en hurtigt voksende gran. Træinformation har derfor lige nu et historisk stort sekretariat bestående af 11 dedikerede medarbejdere, der sikrer fremdrift i en branche under kraftig forvandling.

En fremtid med AI
Med fokus på at sikre Træinformations aktualitet i en foranderlig branche har vi i efteråret afholdt en strategidag med medarbejdere og bestyrelse. I forlængelse heraf går vi nu i gang med at udvikle en ny, hurtigere og intelligent søgefunktion, der ved hjælp af kunstig intelligens skal kunne finde relevante svar i vores publikationer, som omfatter mange tusinde siders anvisninger.

Innovation påkrævet
Vi vil i Træinformation se på, hvordan vi kan integrere flere biogene materialer i vores løsninger med alle de udfordringer, som det jo giver i forhold til lovgivning og dokumentation. Derfor er vi også aktive og søger indflydelse på opdateringen af relevant byggelovning. Vi er således aktive i koordineringsudvalget for implementering af regeringens bæredygtighedspolitik indenfor byggeriet, samt i strategi- og byggepolitisk netværk. I et forsøg på at nå betragtelige reduktioner støtter Træinformation op om Reduction Roadmaps forslag om et gennemsnit i 2025 på 5,8 kg CO2 m2. Lige nu afventer vi med spænding, at der politisk træffes beslutning om, hvad grænseværdierne for CO2-udledningen skal være i 2025.

Danish Wood Award 2023
Vi kunne her i efteråret kåre Maritimt Center Esbjerg som vinder af Danish Wood Award 2023 blandt mange gode forslag med stor bredde. Centret, som også kaldes Lanternen, markerede sig ved overbevisende arkitektur, funktion og materialekombinationer samt klimasikring.

Nyt år – nye muligheder
Vi slutter året begejstrede over den store interesse for træbyggeriet, og vi ser frem til næste års udfordringer og muligheder samt udvikling af flere udgivelser og andre tilbud målrettede vores medlemmer.

Endelig vil vi benytte lejligheden til at takke alle, der bidrager til at formidle, hvordan man bygger korrekt med træ. En særlig tak til vores samarbejdspartnere – jer, som vi arbejder tæt sammen med om at udvikle det almene tekniske fælleseje og træbyggeriet i Danmark.

God jul og godt nytår fra os alle i Træinformation!

Med venlig hilsen
Træinformation

Mikael Koch
Direktør ark. maa.

Træinformation holder juleferie mellem jul og nytår
Vi ekspederer fortsat ordrer i webshoppen hen over julen – dog kan der være lidt forsinkelse. Kontoret åbner igen den 2. januar 2024.