Glædelig jul og godt nytår

Tak for året der er gået. Selvom det har været et usædvanligt år, har det igen været præget af travlhed i byggebranchen. Vi oplever en stigende efterspørgsel på træviden, da træ kan bidrage positivt til at løse byggeriets klimaudfordringer.

Det blev endnu et år med Covid på sidelinjen, men vi har haft fuld gang i produktionen. Vi har udarbejdet to nye TRÆhåndbøger, hvor den ene bog giver anvisninger til udførelse af tagpap på træunderlag, og den anden bog omhandler træbyggeri i brandklasse 1 og 2. Sidstnævnte er netop prælanceret digitalt for medlemmer. Vi glæder os til at kunne udgive den trykte bog i foråret 2022, når vi har indarbejdet de ændringer til Bygningsreglement 2018, der måtte komme i starten af det nye år.

I løbet af året har vi desuden udgivet et TRÆnotat om tagbrædder og revideret otte TRÆhåndbøger og to TRÆfakta. Vores to kurser om tagpap på træunderlag og træbyggeri med CLT har været velbesøgte omend der var restriktioner, som skulle overholdes. De to planlagte studieture til Sverige og Østrig, som vi måtte aflyse pga. Covid-restriktioner, ser vi frem til endelig at kunne gennemføre i det nye år.

Kontoret har haft vokseværk, og vi har bl.a. udvidet med Steffen Cleveland, som er ansat til at udvikle nye beregningsværktøjer målrettet byggeriet. Så vi forventer fremover at kunne tilbyde endnu mere rådgivning og faglig formidling.

Det glæder os, at den nationale strategi for bæredygtigt byggeri blev vedtaget først på året. Den indeholder 21 initiativer, der skal udvikle et kvalitetsbevidst, økonomisk ansvarligt og mere bæredygtigt byggeri. Træinformation er med i det koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri, som Bolig- og Planstyrelsen har nedsat. Vi vil bl.a. arbejde for, at reglerne for fx brand og akustik tilpasses til træbyggeri. Det skal blive nemmere at bygge med træ.

Vi ser frem til et begivenhedsrigt nyt år, hvor vi – udover den nye bog om træbyggeri i brandklasse 1 og 2 – planlægger at udgive to nye TRÆhåndbøger om trægulve og CLT-byggeri samt et TRÆfakta om trækonstruktioner i DGNB-certifcering. Derudover kommer vi til at afholde en række kurser og studieture.

Her fra Træinformation ønsker vi jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Træinformation holder lukket mellem jul og nytår. Vi er tilbage igen mandag den 3. januar 2022.

Med venlig hilsen Træinformation

Mikael Koch Direktør ark. maa.