Gratis miljøvaredeklaration for træ i byggeriet

Samarbejde i træbranchen skal skabe klarhed over træprodukters miljøfordele med gratis branche-EPD’er.

Træinformation og Træ.dk er gået sammen om at udvikle otte EPD’er, der skal dække de mest almindelige træprodukter til konstruktionsbrug i Danmark. EPD er den engelske forkortelse for miljøvaredeklaration, som beskriver et produkts forskellige miljøpåvirkninger. Det gør det muligt at sammenligne forskellige materialer og er udgangspunktet for beregning af fx bygningers samlede miljøpåvirkning.

Hidtil har der været en relativt lille interesse i at udnytte træets miljø- og klimafordele i byggebranchen, på trods af at der i samfundet er et stort fokus at reducere belastningen af miljø og klima. En af grundene kan være, at træs fordele ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, og derfor fremgår træets egenskaber ikke altid retvisende i de modeller og livscyklusanalyser, der beregner et byggeris klimabelastning.

Det vil ændre sig med de nye EPD’er, som vil kaste lys over træs mange fordele som klimavenligt byggemateriale.

EPD’erne bliver tredjepartsverificerede, så der er garanti for, at data er rigtige og efterprøvede, og de skal desuden være frit tilgængelige og gratis at anvende for alle.

”Vores medlemmer har længe efterspurgt hjælp til udformning af EPD’er, der kan dække branchen bredt. Ved at lave nationale branche-EPD’er sparer vi de enkelte producenter og aktører for en masse investeringer i egne EPD’er. For træ giver det god mening, da konstruktionstræ er et meget ensartet produkt”, fortæller Mikael Koch fra Træinformation.

EPD’er kan bruges i forskellige sammenhænge, blandt andet i DGNB, som er en certificeringsordning for bæredygtigt byggeri. EPD’er bliver formentlig også centrale i den frivillige bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet, som transport, bygge og boligministeren arbejder på.

”EPD’erne er vores bidrag til at få belyst træs bæredygtighed og til at få data gjort tilgængelige, så de bliver mulige at få ind i Bygningsreglementet”, forsætter Mikael Koch.

For Træbranchens fælles informationsprojekt Træ.dk er EPD’erne vigtige til at understøtte den formidling om træ, som projektet arbejder for.

”Træ som byggemateriale har en række fordele på klimaområdet, men når data ikke findes i den rigtige form, når man skal beregne et byggeris klimabelastning, så er man lige vidt. Vi regner med at opnå både større viden og tilstrækkelig dokumentation, når de otte EPD’er er klar til brug’, siger Simon Auken Beck fra Træ.dk.

”Øget anvendelse af træ i byggeriet har potentiale til at bidrage med betydelige besparelser også i det nationale klimaregnskab, hvor produktionen af byggematerialer står for omkring 10-15 procent af Danmarks samlede CO2-udledning. Vi forventer, at anvendelsen af træ i byggeriet vil stige, når beregningsgrundlaget bliver forbedret med data for dette projekt ”, slutter Simon Auken Beck fra Træ.dk.

De otte EPD’er er fordelt på hhv. savet og høvlet konstruktionstræ af dansk og nordisk oprindelse, samt limtræ, LVL, CLT og OSB. Konsulentvirksomheden Force Technology er valgt som leverandør af EPD’erne.

EPD’erne vil omfatte livscyklusfaser vedr. produktion og bortskaffelse efter endt brug, mens brugsfasen er udeladt for at holde kompleksiteten og antallet af variable nede. Mere præcist omfattes livscyklusmodulerne A1-A4 + C2-D inklusiv.

EPD’erne forventes klar til brug i slutningen af 2019.

Træfonden og TUUF (Træets Uddannelses- og Udviklingsfond) har støttet projektet.