Læs udvalgte publikationer

Her kan du læse udvalgte publikationer online

Udfaldskrav

TRÆfakta 02

Udfaldskrav ved visuel vurdering af trægulve – herunder begreber, forklaring og tolerancer.

Læs

Reklamation

TRÆfakta 03

Regler for behandling af reklamationer – herunder mangler, vurdering og afhælpning.

Læs

Udseende og svigt

TRÆfakta 04

Vurdering af mangler der påvirker gulvets funktion – herunder gulvafslibning, materiale og lægning.

Læs

Svind og udvidelser

TRÆfakta 05

De naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart.

Læs

Farveforskelle

TRÆfakta 06

Farve- og strukturforskelle ved nye trægulve og reparation af nyere gulve og udbedring af slidte gulve.

Læs

Lakering

TRÆfakta 07

Metoder til lakering af trægulve baseret på vandbaserede laktyper – herunder lakering, tørretider og genlakering.

Læs

Oliebehandling

TRÆfakta 08

Metoder til oliebehandling af trægulve baseret på hærdende olietyper. Udviklet i samarbejde med leverandører og gulvlæggere.

 

Læs

Ludbehandling

TRÆfakta 09

Branchevejledningen omhandler metoder til ludbehandling af nåletræsgulve, primært baseret på kombinationen af lud- og sæbebehandling.

Læs

Afslibning

TRÆfakta 10

Afslibning af ældre trægulve ved renovering eller opretning af overflade – herunder afslibningsmetode.

Læs

Trægulve og indeklima

TRÆfakta 14

Indeklimaet har stor betydning for brugernes trivsel, men også for hvordan træet reagerer.

Læs

DGNB-certificering 2020

TRÆfakta 16

Vejledningen henvender sig til både bygherrer, projekterende, udførende og leverandører/ producenter, som er involveret i DGNB-certificering.

Læs

DGNB-certificering 2016

TRÆfakta 15

Vejledningen henvender sig til både bygherrer, projekterende, udførende og leverandører/ producenter, som er involveret i DGNB-certificering.

Læs

Montering af solpaneler

TRÆfakta 11

Monterings- og beregningsmetoder for opsætning af solpaneler på tage, så BR-kravene overholdes.

Læs

Opsætning af solpaneler

TRÆtips 01

Vejledning og gode råd om opsætning af solpaneler på énfamiliehuse, rækkehuse eller sommerhuse.

Læs

Guide til gode trægulve

TRÆtips 02

Hjælp til valg af trægulv samt tips og tricks til, hvordan du vedligeholder det bedst muligt.

Læs

TRÆ 75 Træspær

Valg, opstilling og afstivning

TRÆ 75 er gjort gratis tilgængelig med støtte fra Danske Træspærproducenter.

Læs

Store træspær

Behov for afstivning

Fokus på afstivning af store trægitterspær, der ofte er mangelfuld. Med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs