Halgodt

Tegnestue: Signe Stephensen & Christoffer Harlang

Bygherre: Frank Thorup 

Halgodt er en ny bygningsmæssig ramme om events, fællesskab, gastronomi og almindelig havnehygge på den store, gamle og traditionsrige Skovshoved havn. Halgodt er ikke blot en bygning, men en velkomponeret lille bebyggelseskomposition med en rig rumlig variation. Og det er ikke bare Halgodt – det er helgodt. 

Hallen er bebyggelsens tyngde- og ankerpunkt. Den er opført som erstatning for en tidligere bygning på stedet, der rummede værftsfunktioner, og som har udgjort inspiration til den nye bygning. Hallen anvendes til events af enhver art. Omkring hallen er der sekundære bygninger, hovedsageligt madboder. Træ i konstruktion og beklædning udgør et meget væsentligt element i de vernakulære typologier, som arkitekturen referer til, nemlig bådehaller og havneskure. Med udgangspunkt i træ, tradition og lokal historik er det lykkedes at skabe en overbevisende balance mellem det anonyme, håndværksbaserede byggeri og den velstuderede og dannede arkitektur.  

Rumligt balanceres der i kraft af det velproportionerede gårdrum mellem hovedhuset og den længe af madboder, der adskiller udeophold fra parkering. I mellemskalaen sikrer portgennemgange og et pergolaoverdækket uderum at der opnås visuel gennemtrængelighed og rumlig variation. I rum og materiale lykkes det at skabe en stemning, man kender fra haverne på Frederiksberg, den tyske biergarten og naturligvis de bedste havnemiljøer. Den hedonistisk-anarkistiske tagterrasse, der giver adgang til den fetisherede havudsigt bidrager måske ikke til den akademiske stringens, men så afgjort til autenticiteten. Respekt for forståelsen mellem bygherre og arkitekt. 

Konstruktivt balanceres der i kraft af trækonstruktioner, der netop ikke vækker opsigt for et utrænet blik, men som fylder kendere med glæde – over de velstuderede proportioner, der skaber hal og hygge på én gang, og de dobbelte søjlerækker, der skaber bløde opdelinger af hovedhusets halagtige rum. Kunne det have været klaret med én søjlerække, som bar til begge sider? Jada, men så havde man jo ikke fået de raffinerede smalle rum som overgange – lidt ligesom når de fine restauranter serverer sorbet mellem retterne. Dobbeltheden som motiv går igen – ikke som rum, men som volumen i anvendelsen af budgetvenlige standardspær, der samles som tvillinger, og derved opnår den fylde, som spændet og rummet kræver.  

Ved at genfortolke traditionen og dens mest klimavenlige materiale – træ! – peger byggeriet ind i en ny bæredygtig praksis for arkitekturen og er derfor udvalgt som kandidat til Wood Award 2023. 

Klik på fotos for fuld størrelse

› Læs mere om de udvalgte projekter til Danish Wood Award 2023

› Kom med til prisoverrækkelsen 25.oktober 2023 

Danish Wood Award – Danmarks ældste arkitekturpris

Danish Wood Award er en arkitekturpris oprettet af Træinformation i 1958. Hæderen går til en arkitekt, der har udvist store kunstneriske kvalifikationer, teknisk dygtighed og overbevisende anvendelse af træ. Prisen uddeles hvert andet år og er på 100.000 kr. Træinformation, Danske Byggecentre og Træsektionen i DI Byggeri støtter initiativet. Vinderen udvælges af en komité, som består af formand for komiteen, Mikael Koch, og arkitekterne Anna Maria Indrio, Nicolai Richter-Friis, Søren Rasmussen, Anders Brix samt Søren Nielsen. Læs mere på www.arkitekturitrae.dk/danish-wood-award.