Højdepunkterne fra Build in Wood 2019

Den 22. og 23. maj 2019 var Docken i København fyldt med træentusiaster fra flere forskellige dele af byggebranchen. Her havde Build in Wood endnu en gang slået dørene op til to dages konference med foredrag, debatter og udstillinger om træ som byggemateriale. Fra Træinformation var direktør Mikael Koch repræsenteret. I denne artikel deler han sine oplevelser og højdepunkter fra trækonferencen.

Det var en stemning af nysgerrighed, interesse og forventninger, der fyldte lokalerne til Build in Woods konference i år. 350 deltagere, 100 mere end sidste år, var mødt op for at hylde træet som byggemateriale og ikke mindst dele viden og erfaringer om dette med deres fagfæller. På konferencen blev der delt eksempler på metoder og erfaringer indenfor træbyggeri fra både ind- og udland. Dette skete både i form af oplæg og i konferencens udstillingsområde ”Wood Village”, hvor 10 udstillere – heriblandt forskere, entreprenører og studerende – præsenterede deres innovative eksperimenter i træ. Samtidig var konferencen inddelt i forskellige sidespor, som kørte parallelt med de andre foredrag. Her kunne man opleve præsentationer og paneldebatter indenfor specielle områder som fx brand, akustik og høje træbyggerier.

Fordomsfuld åbningstale om træbyggeriet
Det var direktør for Arkitektforeningen Lars Austrup, der på et afbud fra Stadsarkitekten, skulle åbnede konferencen med en indledende tale. Det var et rimelig målløst publikum, som måtte lægge øre til en lang række fordomme omkring træbyggeriet. Det har nok været en kombination af for lidt tid til forberedelse, uvidenhed og mange år væk fra den praktiske arkitektudøvelse, der resulterede i en meget fordomsfuld åbningstale, som tog udgangspunkt i Lars Austrups eget sommerhusprojekt. Samtidig blev hans åbning et angreb på det lette byggeri, alt imens talen gav udtryk for en meget gammeldags tilgang til bæredygtighedsbegrebet. Der var mange arkitekter til stede på konferencen, mange af dem som skulle fremvise projekter i træ, som langt fra kunne føle sig repræsenterede i den fordomsfulde åbningstale.

Mikael koch fortæller ”Det var selvfølgelig et wakeup call for dem af os, der beskæftiger os med det, fordi vi tænker, at alt det vi ved, det ved de andre nok også. Så det gør det klart, at der stadigvæk er en stor formidlingsopgave. Der sidder stadigvæk nogen rundt omkring, som ikke har forstået potentialet i træet som byggemateriale. På den måde var det meget sundt for de tilstedeværende, selvom de blev lidt rystede og det slog en lidt dårlig stemning an. Det gav i sidste ende kampgejst til at: vi skal få vist jer, at man kan.

På trods af den lettere nedslående åbning af Build in Wood var det ikke de gængse fordomme om træbyggeri, som fik lov at fylde til årets konference. Konferencens deltagere kom med en forventning om vidensdeling inden for feltet og var alle bekendte med, at de fordomme, som blev luftet i åbningstalen, netop var fordomme.

Politisk paneldebat
Kort efter konferencens åbning kunne Mikael Koch byde velkommen til politisk debat omkring potentialet for mere træbyggeri. I debatten deltog: Mette Annelie Rasmussen – Radikale Venstre, Flemming Larsen – branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien, Morten Ørsager – partner, ERIK Arkitekter A/S, Balder Johansen – daglig leder i byggefirmaet LOGIK & CO og Søren Egge Rasmussen – Enhedslisten.

”Produktionen af byggematerialer står for omkring 10-15% af Danmarks samlede CO2-udledning, så der er store klimaeffekter at hente ved at omstille byggebranchen til et mere bæredygtigt byggeri. Vi er i den paradoksale situation, at hvis vi måler CO2-udledningen i en bygning over 80-120 år, så går under halvdelen til drift, mens den anden halvdel udledes på at bygge bygningen og til at fremstille materialerne. Interessant er det, at energiforbruget i driften er stærkt reguleret i Bygningsreglementet. Derimod er CO2-udledningen i byggeprocessen fuldstændigt uregulereret. Vi mangler nogle tiltag i Bygningsreglementet, som stiller krav om, at vi måler på, hvor meget energi man bruger på at fremstille materialerne og til at bygge bygningen.” Dette blev udgangspunktet for paneldebatten, hvor Mikael Koch spurgte debattørerne ind til deres holdninger på dette område, og om hvorvidt de var villige til at ændre dette. Der var en generel enighed omkring, at der skal ske ændringer indenfor området, og Mikael Koch havde et nemt job som moderator på grund af den store talelyst og entusiasme både blandt debattørerne, men også hos resten af salen.

Partiet Radikale Venstre har konkrete mål i deres valgprogram om, hvor meget der skal bygges i træ. Til paneldebatten erklærede Mette Annelie Rasmussen sig også enig i, at kommuner er et oplagt sted at starte. Politisk kan man stimulere til at skabe flere byggeprojekter i træ ved at lave et udbud hos kommunerne. Kommunerne kan fastlægge, at et område skal bygges i træ, eller de kan opstille en række bæredygtighedsmål, som gør det mere oplagt at vælge træ som byggemateriale. På lige fod med resten af panelet, viste Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten stor entusiasme omkring øget brug af træ i byggeriet.

Hvor meget skal dokumenteres?
Diskussionen opstod i forhold til, hvordan og hvor meget der skal dokumenteres under selve byggeprocessen. For eksempel advokerede Balder Johansen for en hurtigere byggeproces med mindre dokumentation, hvorimod den mere etablerede del af branchen var mere påpasselige. Ifølge Mikael Koch er det en balancegang, fordi vi er nødt til at kunne dokumentere, at projekterne vil virke. Vi er en del af en mere kompleks verden, hvor der kan opstå juridiske slagsmål, hvis byggeriet har fejl og mangler. Desuden ønsker dem, der investerer i projekterne også en vis form for sikkerhed for, at deres penge er investeret sikkert. Mikael Koch påpeger dog også, at dokumentationen ved byggeri i træ er mere besværlig end andet byggeri. Man skal dokumentere mere, fordi der ofte ikke er nogle færdige eksempler, man kan referere til. På brandområdet er der samtidig nogle formuleringer, som er meget op til fortolkning. Derfor er der nogen som fortolker reguleringerne meget snævert for at være på den sikre side, hvilket igen besværliggøre byggeri i træ.

Spor: Life of Wood
På dag 2 er Mikael Koch igen moderator, denne gang indenfor sporet ”Life og Wood”, hvor han præsenterede to indlæg om henholdsvis fejl og patinering i træ. Det første indlæg gik i dybden med træets faldgruber, hvilke fejl der kan opstå, og hvad der kan gå galt, hvis man fx ikke sikrer sig, at vandet bliver ledt væk fra en træfacade. I det andet indlæg blev det forklaret, hvordan træ patinerer og ændrer karakter efter påvirkning og træsort, og hvordan man specificerer træ, når man skal ordre det. Udover at præsentere salen for sporet præsenterede Mikael Koch også et andet perspektiv for det fremmødte publikum.

”Man skal være forsigtig med at sige, at bare man kommer træ på en bygning, så er vi grønne. For det der batter mest er, når vi udskifter de bærende konstruktioner med træ – det er her, der er et meget stor CO2-reduktionspotentiale. Den bærende konstruktion har mange implikationer i forhold til, hvor kraftigt fundamentet skal være og dermed, hvor meget beton, man skal bruge – og samtidig hvor meget transport til byggepladsen, der er påkrævet, kranernes størrelse osv. Hvorimod en facadebeklædning bare er en regnskærm, så der er ikke så meget af den, og det er mindre kritisk om man vælger træbeklædning eller en anden tynd beklædning.”

Træarkitektur på træets præmisser
Det var en glad direktør, der kunne tage fra Build in Wood efter to dages berigende konference. Ud over sin egen deltagelse som moderator fik Mikael Koch også tid til at lytte til forskellige indlæg, bl.a. en inspirerende fremvisning af Olga Popovic Larsen – Professor PhD, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler. Der blev blandt andet vist eksempler på, hvordan man kan lave tredimensionelle minimalistiske konstruktioner vha. fuldstændig ens træstykker, enten bare pinde eller krydsfiner, der var spændt sammen af to ikke lige lange krydsfinerstykker, så det ene slog en bue, som man så kunne kombinere op i hvælv vha. omhyggelig computerberegning og computertegning. Det sådan en form for grundforskning, der viser, at der ikke er nogen bindinger i, hvor kompliceret arkitektur man kan lave med træ.

Også tegnestuen Helen & Hard gjorde sig bemærket hos Mikael Koch ved at vise en unik brug af træ, som man ikke kunne have efterlignet med andre materialer. De viste eksempler på ny, moderne arkitektur – langt fra forestillingen om bjælkesommerhuset – hvor træets potentiale blev udnyttet til fulde.

”Det befriende ved hovedtalerne var, at man fik set træarkitektur på træets præmisser, hvor man havde valgt træ, fordi man ønskede nogle specielle arkitektoniske kvaliteter” afslutter Mikael Koch.

 

Billedkreditering: billedet øverst er fra Vennesla Biblioteket i Norge, tegnet af arkitekterne Helen & Hard, der blev præsenteret på Build in Wood 2019. Fotograf: Emile Ashley.