Høring i Folketinget om bæredygtigt byggeri i træ

Den 22. januar 2020 afholdte Folketingets Boligudvalg en høring om bæredygtigt byggeri i træ.

På programmet var blandt andet de konkrete nationale og internationale erfaringer om produktion af træ og træbyggeri samt hvilke politik- og lovgivningsmæssige indsatser, der er behov for, hvis træ skal have en mere fremtrædende rolle i dansk byggeri.

Mikael Koch, direktør for Træinformation, sad med i høringspanelet. Han adresserede blandt andet de byggetekniske regler for træbyggeri, herunder hvilke barrierer, der er for træbyggeriet i bygningsreglementet og i forhold til brandreglerne.

På mødet kom en skov af positive udmeldinger og tilkendegivelser for mere træ i byggeriet. De mange stærke anbefalinger af træ fik Hans Christian Schmidt (V) til at spørge: “Er der nogle, der kan fortælle mig, hvorfor vi i Danmark så eftertrykkeligt har sørget for, at vi ikke bygger med træ?”

Træinformations direktør, Mikael Koch, svarede prompte: “Vi fik noget Marshall-hjælp efter 2. Verdenskrig, og meget af det bestod i stål og beton – både materialer og teknologi, så vi blev ret dygtige til at bygge med det i en fart for at efterkomme den boligmangel. Derfor er lovgivningen også meget baseret på den teknologi, der kom frem på det tidspunkt.”

Mikael Koch tilføjer: “Det er også tydeligt, at vores eksempelsamling af præaccepterede brandløsninger er meget baseret på ikke-brandbare materialer, nemlig med udgangspunkt i stål og beton. Derfor står vi over for en ny udfordring nu, hvor vi skal bruge mange flere organiske materialer. Det vil sige, vi også skal tænke på, at vi kan og skal bruge brandbare materialer, og vi skal tilpasse vores brandlovgivning og også fremme byggerier, der viser, det kan lade sig gøre og at få flere tests, der kan bruges som referencer”

> Se optagelsen af høringen på Folketingets hjemmeside
> Download præsentationerne fra høringen

 

Den seneste tid har der var meget fokus på bæredygtigt byggeri i forhold til at kunne opnå klimamålene. I den forbindelse har vi samlet nogle af de mange artikler og debatindlæg, der har fyldt medierne om det bæredygtige byggeri.

> Se artikelsamlingen