• TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2

  1. udg. marts 2022 Udgået 2024, erstattet af TRÆ 78 (marts 2024) Brandkrav til træbyggeri i brandklasse 1 og 2 og eksempler på, hvordan kravene kan opfyldes.

 • TRÆ 72 Træ i vådrum

  1.+2. udg. december 2016 Udgået 2021, erstattet af TRÆ 72 (februar 2021) Hvordan og hvor træ kan anvendes i vådrum, herunder løsningernes belastningsklasse.

 • TRÆ 56 Træskelethuse

  2. udg. 1. oplag, april 2021 Udgået 2022, erstattet af TRÆ 56 (oktober 2022) Grundlæggende viden om konstruktion og udførelse af træskelethuse.

 • TRÆ 56 Træskelethuse

  1. udg. december 2008 Udgået 2016, erstattet af TRÆ 56 (juli 2016) Grundlæggende viden om konstruktion og udførelse af træskelethuse.

 • TRÆ 60 Træplader

  1. udg. juni 2012 Udgået 2021, erstattet af TRÆ 60 (maj 2021) Alle nødvendige oplysninger om træbaserede pladers egenskaber, mærkning og anvendelse.

 • TRÆ 56 Træskelethuse

  1. udg., 3. oplag oktober 2018 Udgået 2021, erstattet af TRÆ 56 (april 2021) Grundlæggende viden om konstruktion og udførelse af træskelethuse.

 • TRÆ 56 Træskelethuse

  1. udg. 2. oplag, juli 2016 Udgået 2018, erstattet af TRÆ 56 (oktober 2018) Grundlæggende viden om konstruktion og udførelse af træskelethuse.  

 • TRÆ 55 Træfacader

  1. udg. december 2008 Udgået 2021, erstattet af TRÆ 55 (januar 2021) Træbeklædningers opbygning og beskyttelse mod vejrliget samt gældende materialekrav.  

 • TRÆ 53 Træ i vådrum

  2. udg. november, 2007 Udgået 2016, erstattet af TRÆ 72 (december, 2016) Hvordan undergulve og vægunderlag af træplader skal opbygges til PVC og fliser.

 • TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele

  1. udg. november 2015 Udgået 2021, erstattet af TRÆ 78 (november 2021) Indeholder praktiske eksempler på materialer og bygningsdele, der opfylder brandkravene.

 • TRÆ 50 TRÆ – Kvalitet og egenskaber

  1. udg. december, 2003 Udgået 2014, erstattet af TRÆ 70 (november, 2014) De mest egnede træarter, brand-krav, fugtforhold i facade-konstruktioner, krav til dampspærre og vindspærre.

 • TRÆ 53 Træ i vådrum

  1. udg. november, 2006 Udgået 2007, erstattet af TRÆ 53 (november, 2007) Praktisk vejledning i projektering og udførelse af træbaserede vådrum og badstuer.

 • TRÆ 2 Trægitterspærfag

  1. udg. juni, 1958 Udgået 1961, erstattet af TRÆ 2-3 (marts, 1961) Pjecen indeholder detaljer for projektering af træspærfag til enfamiliehuse.

 • TRÆ 31 Træspær

  2. udg. december, 1990 Udgået 2003, erstattet af TRÆ 52 (juni, 2005) Opdateret udgave af TRÆ 31 fra 1987.

 • TRÆ 66 Brandkrav

  1. udg. december 2011 Udgået 2019, erstattet af TRÆ 78 (november 2021) Hvilke konstruktioner og beklædninger, der kan anvendes ift brandkravene i BR10.

 • TRÆ 52 Træspær 2

  1. udg. juni, 2005 Udgået 2008, erstattet af TRÆ 58 (december, 2009) Håndbogen giver grundlaget for valg, bestilling, rejsning og afstivning af træspær.