Horsens: Tage og tagkonstruktioner

Kurset gennemgår forhold, der skal tages højde for ved valg, projektering og udførelse af tagkonstruktioner i træ, både af hensyn til konstruktion, stabilitet og afledning af regnvand. Vi præsenterer byggetekniske løsninger for de forskellige tagtyper og viser eksempler på tagopbygninger og udformning af detaljer.