Kursus i træbyggeri med CLT 24. og 25. april 2024

På vores næste kursus kan du møde fagfolk, der har arbejdet med CLT i en årrække. Mød arkitekter og ingeniører fra Artelia, BBP Arkitekter og einrum arkitekter. Tilsammen kommer de ind på alt fra projektering, byggetekniske detaljer, klimaskærm, gode akustiske løsninger, håndtering af brand og fugt til montage og udførelse. Du vil her få indblik i erfaringerne fra en række CLT-projekter.

› Se detaljeret program for dagen

Kursusbeskrivelse
Formålet med kurset er at give dig praktisk vejledning i at projektere og udføre byggeri med massivtræs CLT-elementer. Vi dykker ned i tekniske detaljer og byggeprincipper for CLT-byggeri, og vi guider dig til, hvordan du gennemfører en effektiv byggeproces.

På kurset vil vi fokusere på følgende:

  • CLT-elementer: Vi viser, hvordan CLT-elementer kan anvendes – herunder deres egenskaber og muligheder for bearbejdning.
  • Konstruktive principper: Vi gennemgår de forskellige statiske muligheder for træbyggeri med CLT – herunder hvordan du kan organisere din bygning.
  • Statik: Vi gennemgår, hvordan du med tabelopslag dimensionerer og sikrer stabiliteten af etagedæk, vægge og samlinger. Der indgår ikke beregninger.
  • Akustik: Vi deler anbefalinger og eksempler på gode akustiske løsninger for CLT-projekter – herunder resultater fra aktuelle projekter.
  • Brand & fugt: Vi viser eksempler på løsninger, der opfylder krav til brandsikkerhed og håndteringen af fugt i træbyggeri.
  • Montageteknik: Anbefalinger på håndteringen af CLT i praksis og eksempler på montage på byggepladser.

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører, konstruktører, entreprenører og bygherrer.

Tid og sted
København: den 24. april 2024 kl. 8.00 – 16.30
Sted: KLP Ejendomme, Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S

Horsens: den 25. april 2024 kl. 8.00 – 16.30
Sted: Scandic Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Kursuspris
Medlem af Træinformation: 3.700 kr.
Medlem af DI Byggeri Træsektionen eller Gulvsektionen: 4.200 kr.
Ikke-medlem: 4.900 kr.
I kursusprisen er inkluderet forplejning på dagen. Priserne er ekskl. moms.

Rabat
Hvis I er fire eller flere deltagere fra samme firma, får I 25% rabat på den samlede kursuspris.

Ved oprettelse af medlemskab af Træinformation senest 14 dage efter kursets afholdelse, tilbydes du kurset til medlemspris.