Kursus i CLT-byggeri den 30. og 31. januar 2024

Kursets formål er at vejlede i projektering og udførelse af massivtræsbyggeri med CLT-elementer. Vi vil dykke ned i tekniske detaljer og byggeprincipper for at give dig en grundig forståelse af CLT-byggeri, og hvordan du skaber en effektiv byggeproces.

Kursusbeskrivelse
På kurset lærer du om CLT-elementer, forarbejdning af overflader, konstruktive principper og statiske overvejelser, klimaskærm, montageteknik samt håndtering af fugt, brand og akustik.

Vi gennemgår byggetekniske løsninger og viser eksempler på udformning af bygningsdetaljer fx sokkel, etagedæk, ydervægge og tagkonstruktion med fokus på bygbarhed, tæthed mv.

Kurset indeholder dimensionering af CLT med bæreevnetabeller, men ikke undervisning i beregninger.

Foredragsholdere
Jacob Ettrup Petersen, ABC Rådgivende Ingeniører
Jan Christensen, Artelia
Steffan Iwersen, einrum arkitekter
Ebbe Wæhrens, BBP Arkitekter
Kasper Kristensen, Træinformation
Marianne Jørgensen, Træinformation
Mikael Koch, Træinformation

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, konstruktører, entreprenører, bygherrer, ingeniører og alle andre fagfolk.

Program
› Se detaljeret program for dagen

Tid og sted
København: den 30. januar 2024 kl. 8.00 – 16.30
Sted: KLP Ejendomme, Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S

Horsens: den 31. januar 2024 kl. 8.00 – 16.30
Sted: Scandic Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Kursuspris
Medlem af Træinformation: 3.700 kr.
Medlem af DI Byggeri Træsektionen eller Gulvsektionen: 4.200 kr.
Ikke-medlem: 4.900 kr.
Rabat: Hvis I er fire eller flere deltagere fra samme firma, får I 25% rabat på den samlede kursuspris.

I kursusprisen er inkluderet forplejning på dagen. Priserne er ekskl. moms.

Ved oprettelse af medlemskab af Træinformation senest 14 dage efter kursets afholdelse, tilbydes I kurset til medlemspris.