Kursus i efterisolering – kursusmateriale

I forbindelse med kurset om efterisolering den 29. november 2023 i København og den 30. november 2023 i Horsens, er herunder oplægsholdernes præsentationer.

Som kursusdeltager kan du downloade foredragene i pdf:

› Bygningstyper og BR-krav v/Karsten Musgaard, Træinformation

› Besparelse og rentabilitet v/Martin Morelli, Bunch byggefysik

› Terrændæk, sokkel og kældre v/Karsten Musgaard, Træinformation

› Ydervægge del 1 og 2 v/Karsten Musgaard, Træinformation

› Principper for fugthåndtering i diffusionsåbne konstruktioner. Hvad er status på ”det åndbare hus”? Kan vi undvære en dampspærre? Hvordan anvender vi miljøvenlige og bæredygtige materialer i bygningskonstruktionerne? v/Thor Hansen, Teknologisk institut

› Biogene isoleringsmaterialer, hvor de kan bruges i bygningskonstruktioner under hensyn til udfordringer mht. lyd, fugt og brand – og hvad forskes der i? v/Martin Morelli, Bunch byggefysik

› Forskningsprojektet ”Behov for dampspærre i loftkonstruktioner” (DaLo) Fugtteknisk baggrundsviden og hvordan man undgår skader ved efterisolering. v/Thor Hansen, Teknologisk institut

› Tagkonstruktioner – eksisterende konstruktioner, generelle anvisninger, gitterspær, hanebåndsspær, bjælkespær og flade tage. v/Karsten Musgaard, Træinformation

› Dampspærrekvaliteter og dampspærretyper med tilbehør. Dampspærres udførelse mellem spærfødder og anvendelse af flydende dampspærre. v/Johnny Lundgreen, Isolink