Kursus om brandkrav til træbyggeri

Få styr på de nyeste brandregler – hvordan du anvender reglerne i praksis og hvordan du dokumenterer dem, når du bygger med træ.

På kurset vil du blive klogere på brandkravene til træbyggeri med bærende trækonstruktioner og/eller træfacader. Du vil se eksempler på, hvordan du kan dimensionere og dokumentere opfyldelse af brandkrav i brandklasse 1 og 2, altså inden for de præaccepterede løsninger, men du vil også se eksempler på opfyldelse af brandkrav i brandklasse 3 og 4, som afviger fra de præaccepterede løsninger.

Ud fra kravene til materialer og bygningsdele vil du se praktiske løsninger på bærende trækonstruktioner, facadebeklædninger, egnede isoleringsmaterialer, indvendige overflader og meget mere.

Indlægsholderne på kurset er førende eksperter indenfor brandsikring:

  • Anders Bach Vestergaard, Cowi A/S
  • Tim Andersen, Moe A/S
  • Jørgen Munch-Andersen, Træinformation
  • Benny Lillelund, Træinformation

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, konstruktører, ingeniører og byggesagsbehandlere, der arbejder med træbyggeri, og som skal sikre, at byggeriet lever op til gældende brandkrav.

Program
Se kursusprogrammet her.

Tid og sted
Kurset afholdes både i København og i Horsens.

København: tirsdag den 1. september 2020 kl. 8.45-16.30
Sted: KLP Ejendomme, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S

Horsens: onsdag den 2. september 2020 kl. 8.45-16.30
Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Pris
Medlem af Træinformation: 3.500 kr./person
Medlem af Træsektionen under Dansk Byggeri: 4.100 kr./person
Ikke-medlemmer: 4.900 kr./person

Prisen er inklusiv morgenmad, frokost, frugt, kage, kaffe og te. Prisen er eksklusiv moms.

Rabat
Ved tilmelding af 4 personer, betaler I kun for 3 personer.
Deltagere til kurset i København får fratrukket 100 kr. til parkeringsudgift.
Ved oprettelse af medlemskab af Træinformation inden 14 dage efter kursets afholdelelse, tilbydes kurset til medlemspris.